PN-EN 12882:2015-09 - wersja angielska

Bez VAT: 47,80  PLN Z VAT: 58,79  PLN
Taśmy przenośnikowe ogólnego zastosowania -- Wymagania bezpieczeństwa elektrycznego i pożarowego

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania bezpieczeństwa elektrycznego i pożarowego dotyczące taśm przenośnikowych ogólnego zastosowania, nie przeznaczonych do instalacji podziemnych, oraz określono kryteria klasyfikacji taśm przenośnikowych w zakresie bezpieczeństwa ze względu na ich docelowe zastosowanie. W niniejszej Normie Europejskiej nie ustalono wymagań bezpieczeństwa elektrycznego dla rezystancji skrośnej, która może być mierzona zgodnie z EN ISO 21178, odnoszącej się do niektórych typów lekkich taśm przenośnikowych.
Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do taśm przenośnikowych, które zostały wyprodukowane przed datą publikacji tego dokumentu przez CEN.
UWAGA 1 Dyrektywa 94/9/EC dotycząca urządzeń i systemów zabezpieczających przeznaczonych do użytku w atmosferach potencjalnie wybuchowych może być stosowana do typu maszyn lub urządzeń uwzględnionych w niniejszej normie europejskiej. Nie jest zamierzeniem niniejszej normy ustalenie kryteriów zgodności z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa, podanymi w dyrektywie 94/9/EC, co jest zawarte w EN 14973.
UWAGA 2 EN 12882 nie jest normą na wyrób, ale ma na celu pomóc użytkownikom taśm przenośnikowych wybrać wymagania bezpieczeństwa elektrycznego i pożarowego potrzebne do właściwej oceny ryzyka. Nie są zawarte zatem wymagania dotyczące znakowania, warunków dostawy itp., te wymagania zawarte są w odpowiednich normach przedmiotowych, takich jak EN ISO 14890 i EN ISO 15236-1.

* wymagane pola

Bez VAT: 47,80  PLN Z VAT: 58,79  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12882:2015-09 - wersja angielska
Tytuł Taśmy przenośnikowe ogólnego zastosowania -- Wymagania bezpieczeństwa elektrycznego i pożarowego
Data publikacji 30-09-2015
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 186, Gumy i Wyrobów Gumowych
Wprowadza EN 12882:2015 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 12882:2012 - wersja polska
ICS 13.220.40, 53.040.20