PN-EN 14973:2016-01 - wersja angielska

Bez VAT: 60,40  PLN Z VAT: 74,29  PLN
Taśmy przenośnikowe stosowane w wyrobiskach podziemnych -- Wymagania bezpieczeństwa elektrycznego i pożarowego

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania bezpieczeństwa elektrycznego i pożarowego dotyczące taśm przenośnikowych przeznaczonych do stosowania w wyrobiskach podziemnych, w atmosferze palnej lub niepalnej.
Taśmy, które uwzględniono w niniejszej Normie Europejskiej są przeznaczone do stosowania w przenośnikach (sprzęt maszynowy w kopalniach), również w atmosferze palnej. Taśma jest elementem przenośnika lub częścią wyposażenia montowanego na przenośniku należącym do urządzeń grupy I, kategorii M2, zgodnie z określeniami podanymi w EN 13463-1:2009, 3.2.2.
Niniejsza norma nie jest odpowiednia do stosowania w odniesieniu do lekkich taśm przenośnikowych, opisanych w EN ISO 21183-1:2006, ani do taśm przenośnikowych wyprodukowanych przed datą publikacji niniejszego dokumentu przez CEN.
Niniejsza Norma Europejska odnosi się do istotnych zagrożeń opisanych szczegółowo w załączniku A.1.
Zwraca się uwagę na Załączniki ZA i ZB, w których przedstawiono powiązania normy z dyrektywami UE.
UWAGA Zestawienie wymagań niniejszej Normy Europejskiej podano w Tablicy 2. Jest ona przeznaczona jedynie do szybkiego wglądu w niniejsze wymagania.

* wymagane pola

Bez VAT: 60,40  PLN Z VAT: 74,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 14973:2016-01 - wersja angielska
Tytuł Taśmy przenośnikowe stosowane w wyrobiskach podziemnych -- Wymagania bezpieczeństwa elektrycznego i pożarowego
Data publikacji 12-01-2016
Liczba stron 21
Grupa cenowa L
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 186, Gumy i Wyrobów Gumowych
Wprowadza EN 14973:2015 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC, 2014/34/EU
Zastępuje PN-EN 14973+A1:2011 - wersja polska
ICS 13.220.40, 53.040.10