PN-EN ISO 10360-4:2002 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 10360-5:2020-10 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Badania odbiorcze i okresowe współrzędnościowych maszyn pomiarowych (CMM) -- Część 4: CMM stosowane w trybie pomiaru skaningowego

Zakres

Określono badania odbiorcze do weryfikacji parametrów CMM, używanej do pomiarów skaningowych, z parametrami podanymi przez producenta. Określono również zasady badań okresowych, umożliwiających użytkownikowi periodyczne weryfikowanie parametrów CMM używanej do pomiarów skaningowych

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Poprawki i Erraty

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 10360-4:2002 - wersja polska
Tytuł Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Badania odbiorcze i okresowe współrzędnościowych maszyn pomiarowych (CMM) -- Część 4: CMM stosowane w trybie pomiaru skaningowego
Data publikacji 16-12-2002
Data wycofania 06-10-2020
Liczba stron 19
Grupa cenowa K
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 48, Podstaw Budowy Maszyn
Wprowadza EN ISO 10360-4:2000 [IDT], ISO 10360-4:2000 [IDT]
ICS 17.040.30
Zastąpiona przez PN-EN ISO 10360-5:2020-10 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 10360-4:2002/AC:2005P, PN-EN ISO 10360-4:2002/Ap1:2017-01P