PN-EN ISO 10360-2:2010 - wersja polska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Badania odbiorcze i okresowe współrzędnościowych maszyn pomiarowych (CMM) -- Część 2: CMM stosowane do pomiaru wymiarów liniowych

Zakres

W niniejszej części ISO 10360 określono badania odbiorcze stosowane do sprawdzenia, czy współrzędnościowa maszyna pomiarowa (CMM) służąca do pomiaru wymiarów liniowych działa w sposób taki, jak określił to producent maszyny. Opisano również badania okresowe, które umożliwiają użytkownikowi okresowe sprawdzanie działania CMM.
Badania odbiorcze i okresowe podane w niniejszej części ISO 10360 mają zastosowanie tylko do kartezjańskich CMM z zespołami głowic pomiarowych stykowych dowolnego typu, działających w trybie próbkowania punktowego.
Niniejsza część ISO 10360 nie ma jednoznacznie zastosowania do: - niekartezjańskich CMM; jednak strony mogą stosować niniejszą część ISO 10360 do niekartezjańskich CMM na podstawie obopólnego porozumienia; - CMM wykorzystujących próbkowanie optyczne; jednakże strony mogą stosować to podejście do optycznych CMM na podstawie obopólnego porozumienia.
W niniejszej części ISO 10360 ustalono wymagania dotyczące działania, które może ustanowić producent lub użytkownik CMM, sposób przeprowadzenia badań odbiorczych i okresowych w celu wykazania, czy maszyna spełnia określone wymagania, zasady orzekania zgodności oraz możliwe zastosowania badań odbiorczych i okresowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 10360-2:2010 - wersja polska
Tytuł Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Badania odbiorcze i okresowe współrzędnościowych maszyn pomiarowych (CMM) -- Część 2: CMM stosowane do pomiaru wymiarów liniowych
Data publikacji 06-12-2013
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 48, Podstaw Budowy Maszyn
Wprowadza EN ISO 10360-2:2009 [IDT], ISO 10360-2:2009 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 10360-2:2003 - wersja polska
ICS 17.040.30