PN-EN ISO 10360-5:2010 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 10360-5:2020-10 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Badania odbiorcze i okresowe współrzędnościowych maszyn pomiarowych (CMM) -- Część 5: CMM z zespołami głowic pomiarowych stykowych z pojedynczym trzpieniem pomiarowym i wielotrzpieniowych

Zakres

W niniejszej części ISO 10360 określono badania odbiorcze i okresowe działania CMM z systemami próbkowania stykowymi i jest stosowana tylko do CMM używających - każdego rodzaju zespołu głowicy pomiarowej stykowej, - trybu próbkowania punktowego, i - kulistej(-ych) i półkulistej(-ych) końcówki(-ek) trzpienia pomiarowego.
Norma uzupełnia ISO 10360-7, która jest częścią dotyczącą CMM z wizyjnymi zespołami głowic pomiarowych i ISO 10360-2, która jest normą uniwersalną, to znaczy bez zdefiniowanego rodzaju głowic pomiarowych.
UWAGA To badania działania próbkowania CMM, które są określone przez błędy graniczne dopuszczalne (MPE), ze względu na niepraktyczność działania systemu głowicy pomiarowej od działania CMM, nawet na małych artefaktach takich jak kula badawcza.
Niniejsza część ISO 10360 dotyczy CMM dostarczanych z dowolnym spośród następujących składników: a) zespół głowicy pomiarowej z pojedynczym trzpieniem pomiarowym; b) zespół głowicy pomiarowej z zespołem wielotrzpieniowym ustalonym dołączonym do pojedynczej głowicy pomiarowej (np. trzpień pomiarowy w układzie „gwiazda”); c) systemy wielogłowicowe takie jak te z trzpieniami pomiarowymi, dla każdej z ich głowic pomiarowych; d) systemy z zespołem głowicy obrotowo-uchylnej; e) system wymiany głowic i trzpieni pomiarowych; f) ręczne (nie sterowane) CMM.
Niniejsza część ISO 10360 nie jest właściwa dla zespołów głowic pomiarowych bezstykowych, które wymagają odmiennych procedur badawczych.
Terminy „błąd wymiaru zespołu wielotrzpieniowego” itd. powinny być ściśle precyzowane “złożony błąd pomiaru wymiaru na CMM z zespołem głowicy pomiarowej wielotrzpieniowej”, itd. dla uproszczenia, nazwy zostały skrócone.
Jeżeli jest pożądane, aby wydzielać działanie zespołu głowicy pomiarowej, na ile to możliwe, wpływ CMM może być zminimalizowany. Więcej informacji, patrz Załącznik C.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 10360-5:2010 - wersja polska
Tytuł Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Badania odbiorcze i okresowe współrzędnościowych maszyn pomiarowych (CMM) -- Część 5: CMM z zespołami głowic pomiarowych stykowych z pojedynczym trzpieniem pomiarowym i wielotrzpieniowych
Data publikacji 24-01-2014
Data wycofania 06-10-2020
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 48, Podstaw Budowy Maszyn
Wprowadza EN ISO 10360-5:2010 [IDT], ISO 10360-5:2010 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 10360-5:2003 - wersja polska
ICS 17.040.30
Zastąpiona przez PN-EN ISO 10360-5:2020-10 - wersja angielska