PN-EN ISO 10360-5:2020-10 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Badania odbiorcze i okresowe współrzędnościowych systemów pomiarowych (CMS) -- Część 5: Współrzędnościowe maszyny pomiarowe (CMM) z zespołami głowic pomiarowych stykowych z pojedynczym trzpieniem lub wielotrzpieniowych działające w trybie próbkowania punktowego i/lub skanowania

Zakres

W niniejszym dokumencie określono badania odbiorcze i badania okresowe działania CMM z zespołami głowic pomiarowych stykowych i jest on odpowiedni tylko do CMM stosujących:
— dowolnego rodzaju zespół głowicy pomiarowej stykowej oraz
— kulistą(-e) lub półkulistą(-e) końcówkę(-i) trzpienia pomiarowego.
UWAGA Badania działania próbkowania CMM są określone przez największe błędy dopuszczalne (MPE), ze względu na niepraktyczność oddzielania działania zespołu głowicy pomiarowej od działania CMM, nawet na małym artefakcie, takim jak kula badawcza.
Niniejszy dokument stosuje się do CMM dostarczanych z dowolnym spośród następujących składników:
a) zespołów głowic pomiarowych z pojedynczym trzpieniem pomiarowym;
b) zespołów głowic pomiarowych z zespołami wielotrzpieniowymi, z ustalonymi wieloma trzpieniami pomiarowymi przyłączonymi do pojedynczej głowicy pomiarowej (np. trzpień pomiarowy w układzie „gwiazda”);
c) systemów wielogłowicowych, takich jak ten z trzpieniem pomiarowym dla każdej z jego głowic pomiarowych;
d) systemów z zespołami głowicy obrotowo-uchylnej;
e) systemów zamiany trzpieni i głowic pomiarowych;
f) ręcznych (bez napędu) i automatycznych CMM;
g) instalacji zawierających głowicę pomiarową skanującą, które mogą być stosowane w trybie skanowania.
Niniejszego dokumentu nie stosuje się do zespołów głowic pomiarowych bezstykowych, które wymagają odmiennych procedur badawczych.
Dla wygody termin „łączny błąd wymiaru CMM i zespołu głowicy pomiarowej z zespołem wielotrzpieniowym” został skrócony do „błąd wymiaru dla zespołu wielotrzpieniowego”. Dotyczy to również podobnych przypadków.
Jeżeli wskazane jest oddzielenie działania zespołu głowicy pomiarowej, jak to tylko praktycznie możliwe, to wpływ CMM może być zminimalizowany, ale nie wyeliminowany. Więcej informacji, patrz Załącznik C.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 10360-5:2020-10 - wersja angielska
Tytuł Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Badania odbiorcze i okresowe współrzędnościowych systemów pomiarowych (CMS) -- Część 5: Współrzędnościowe maszyny pomiarowe (CMM) z zespołami głowic pomiarowych stykowych z pojedynczym trzpieniem lub wielotrzpieniowych działające w trybie próbkowania punktowego i/lub skanowania
Data publikacji 06-10-2020
Liczba stron 58
Grupa cenowa U
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 48, Podstaw Budowy Maszyn
Wprowadza EN ISO 10360-5:2020 [IDT], ISO 10360-5:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 10360-4:2002 - wersja polska, PN-EN ISO 10360-4:2002/AC:2005 - wersja polska, PN-EN ISO 10360-4:2002/Ap1:2017-01 - wersja polska, PN-EN ISO 10360-5:2010 - wersja polska, PN-EN ISO 10360-5:2010 - wersja angielska, PN-EN ISO 10360-5:2010/Ap1:2013-11 - wersja angielska
ICS 17.040.30