PN-EN ISO 10360-3:2002 - wersja polska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Specyfikacja geometrii wyrobów (GPS) -- Badania odbiorcze i okresowe współrzędnościowych maszyn pomiarowych (CMM) -- Część 3: CMM z osią stołu obrotowego jako czwartą osią

Zakres

Ustalono badania odbiorcze do weryfikacji parametrów czteroosiowej współrzędnościowej maszyny pomiarowej (CMM) z parametrami podanymi przez producenta. Ustalono również zasady badań okresowych, umożliwiających użytkownikowi powtórne sprawdzenie parametrów czteroosiowej CMM

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 10360-3:2002 - wersja polska
Tytuł Specyfikacja geometrii wyrobów (GPS) -- Badania odbiorcze i okresowe współrzędnościowych maszyn pomiarowych (CMM) -- Część 3: CMM z osią stołu obrotowego jako czwartą osią
Data publikacji 16-12-2002
Liczba stron 19
Grupa cenowa K
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 48, Podstaw Budowy Maszyn
Wprowadza EN ISO 10360-3:2000 [IDT], ISO 10360-3:2000 [IDT]
ICS 17.040.30