PN-EN ISO 10360-6:2003 - wersja polska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Badania odbiorcze i okresowe współrzędnościowych maszyn pomiarowych (CMM) -- Część 6: Szacowanie błędów przy wyznaczaniu elementów skojarzonych metodą najmniejszych kwadratów (Gaussa)

Zakres

Ustalono metodę badania oprogramowania używanego do wyznaczania elementów skojarzonych na podstawie pomiarów współrzędnościowych. Elementami tymi są: prosta (na płaszczyźnie i w przestrzeni), płaszczyzna, okrąg (na płaszczyźnie i w przestrzeni), sfera, walec, stożek i torus

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN ISO 10360-6:2003/AC:2009P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 10360-6:2003 - wersja polska
Tytuł Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Badania odbiorcze i okresowe współrzędnościowych maszyn pomiarowych (CMM) -- Część 6: Szacowanie błędów przy wyznaczaniu elementów skojarzonych metodą najmniejszych kwadratów (Gaussa)
Data publikacji 19-09-2003
Liczba stron 25
Grupa cenowa M
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 48, Podstaw Budowy Maszyn
Wprowadza EN ISO 10360-6:2001 [IDT], ISO 10360-6:2001 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 10360-6:2002 - wersja angielska
ICS 17.040.30
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 10360-6:2003/AC:2009P