PN-EN IEC 61000-3-11:2020-01 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 3-11: Poziomy dopuszczalne -- Ograniczanie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w publicznych sieciach zasilających niskiego napięcia -- Urządzenia o prądzie znamionowym < lub = 75 A podlegające przyłączeniu warunkowemu

Zakres

Niniejsza część IEC 61000 dotyczy wywoływania zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła, które są wytwarzane przez urządzenia i oddziałują na publiczną sieć zasilającą niskiego napięcia.
W normie określono dopuszczalne poziomy zmian napięcia, wywołane działaniem urządzeń badanych w określonych warunkach.
Niniejszy dokument ma zastosowanie zwłaszcza do urządzeń elektrycznych i elektronicznych o wejściowym prądzie znamionowym od 16 A do 75 A włącznie, które są przeznaczone do przyłączenia do publicznych sieci rozdzielczych niskiego napięcia o napięciu znamionowym od 220 V do 250 V, między fazą i przewodem neutralnym, przy 50 Hz, i które podlegają warunkowemu przyłączeniu.
Niniejszy dokument ma również zastosowanie do urządzeń uwzględnionych w zakresie normy IEC 61000-3-3, w których podczas badań lub oceny zostały przekroczone wartości dopuszczalne przy impedancji odniesienia Zref, i z tego powodu podlegają warunkowemu przyłączeniu. Urządzenia, które spełniają wymagania IEC 61000-3-3, są wyłączone z zakresu tej części IEC 61000.
Badania urządzeń wykonane zgodnie z niniejszym dokumentem należą do prób typu.
UWAGA 1 Dopuszczalne wartości migotania światła wyszczególnione w niniejszej części, takie same jak podane w IEC 61000-3-3, oparto na subiektywnym odczuciu intensywności migotania światła żarówek z żarnikiem dwuskrętkowym 230 V/60 W, poddanym wahaniom napięcia zasilającego. Trwają prace nad określeniem dopuszczalnych wartości migotania i parametrów obwodów zasilania o napięciu znamionowym między fazą i przewodem neutralnym mniejszym niż 220 V, i/lub z częstotliwością 60 Hz.
UWAGA 2 Poziomy dopuszczalne w niniejszym dokumencie odnoszą się do zmian napięcia doświadczanych przez odbiorców przyłączonych na przyłączu publicznej sieci zasilania niskiego napięcia i instalacji urządzeń użytkownika. Dlatego też nie można zagwarantować, że użytkownik urządzeń zgodnych z niniejszą normą nie doświadczy zaburzeń zasilania we własnej instalacji ze względu na działanie tylko tego sprzętu, ponieważ impedancja w punkcie podłączenia urządzenia do zasilania w instalacji może mieć impedancję większą niż maksymalna dopuszczalna impedancja określona przez procedury w niniejszym dokumencie.

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 61000-3-11:2020-01 - wersja angielska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 3-11: Poziomy dopuszczalne -- Ograniczanie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w publicznych sieciach zasilających niskiego napięcia -- Urządzenia o prądzie znamionowym < lub = 75 A podlegające przyłączeniu warunkowemu
Data publikacji 27-01-2020
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN IEC 61000-3-11:2019 [IDT], IEC 61000-3-11:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61000-3-11:2004 - wersja polska
ICS 33.100.10