PN-EN 61000-3-11:2004 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 61000-3-11:2020-01 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 3-11: Dopuszczalne poziomy -- Ograniczanie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w publicznych sieciach niskiego napięcia -- Urządzenia o prądzie znamionowym < lub = 75 A podlegające przyłączeniu warunkowemu

Zakres

Podano poziomy dopuszczalne emisji wahań napięcia i migotania światła w sieciach zasilających niskiego napięcia powodowane działaniem odbiorników o prądzie znamionowym mniejszym lub równym 75 A (odbiorniki o prądzie znamionowym mniejszym lub równym 16 A wstępnie bada się na zgodność z PN-EN 61000-3-3)

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 01-11-2022 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer PN-EN 61000-3-11:2004 - wersja polska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 3-11: Dopuszczalne poziomy -- Ograniczanie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w publicznych sieciach niskiego napięcia -- Urządzenia o prądzie znamionowym < lub = 75 A podlegające przyłączeniu warunkowemu
Data publikacji 09-02-2004
Data wycofania 27-01-2020
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 61000-3-11:2000 [IDT], IEC 61000-3-11:2000 [IDT]
Dyrektywa 2014/30/EU
Zastępuje PN-EN 61000-3-11:2002 - wersja angielska
ICS 33.100.10
Zastąpiona przez PN-EN IEC 61000-3-11:2020-01 - wersja angielska