PN-ISO 2859-1:1996 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO 2859-1:2003 - wersja polska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Procedury kontroli wyrywkowej metodą alternatywną -- Plany badania na podstawie akceptowanego poziomu jakości (AQL) stosowane podczas kontroli partii za partią

Zakres

Przedstawione plany badania mające zastosowanie, ale nie wyłącznie, do kontroli jednostek wyrobu końcowego, składników i surowców, operacji produkcyjnych, materiałów w procesie, dostaw w magazynach, operacji obsługi, danych i zapisów, procedur administracyjnych. Plany badań przeznaczono przede wszystkim do stosowania dla ciągłych serii partii, lecz mogą być także stosowane podczas kontroli oddzielnych partii. W ostatnim przypadku odsyła się również użytkownika do ISO 2859-2. Plany tak dobrano, że automatycznie zabezpieczają odbiorcę, jeżeli zostanie wykryte pogorszenie jakości oraz zachęcają do obniżenia kosztów kontroli, jeżeli dobra jakość będzie osiągana konsekwentnie. Poprawka do normy poprawia wykres H, który należy zastąpić podaną wersją. Na krzywej znajdującej się na wykresie najbardziej na lewo zmieniono liczbę na "0,25". Liczby na osi poziomej przesunięto o jedno miejsce na prawo

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 2859-1:1996 - wersja polska
Tytuł Procedury kontroli wyrywkowej metodą alternatywną -- Plany badania na podstawie akceptowanego poziomu jakości (AQL) stosowane podczas kontroli partii za partią
Data publikacji 28-05-1996
Data wycofania 12-12-2003
Liczba stron 75
Grupa cenowa W
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 10, Zastosowań Metod Statystycznych
Wprowadza ISO 2859-1:1989 [IDT], ISO 2859-1:1989/Cor 1:1993 [IDT]
Zastępuje PN-N-03021:1979 - wersja polska
ICS 03.120.30
Zastąpiona przez PN-ISO 2859-1:2003 - wersja polska