PN-EN 303-5:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 159,80  PLN Z VAT: 196,55  PLN
Kotły grzewcze -- Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW -- Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie

Zakres

Projekt Normy Europejskiej dotyczy kotłów grzewczych o nominalnej mocy ciepnej do 500 kW, które są przeznaczone wyłącznie do spalania paliw stałych i są eksploataowane zgodnie z instrukcjami producenta kotła

* wymagane pola

Bez VAT: 159,80  PLN Z VAT: 196,55  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 303-5:2012 - wersja angielska
Tytuł Kotły grzewcze -- Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW -- Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie
Data publikacji 21-08-2012
Liczba stron 81
Grupa cenowa X
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 316, Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
Wprowadza EN 303-5:2012 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 303-5:2002 - wersja polska
ICS 01.040.91, 91.140.10