PN-EN 303-5:2021-09 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Kotły grzewcze -- Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW -- Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie

Zakres

1.1 Postanowienia ogólne
Niniejszy dokument dotyczy kotłów grzewczych wraz z urządzeniami zabezpieczającymi o nominalnej mocy cieplnej do 500 kW, które są przeznaczone wyłącznie do spalania paliw stałych, użytkowanych zgodnie z dostarczonymi wraz z kotłem instrukcjami producenta zawierającymi możliwe przewidywalne błędy użytkownika.
Dokument ten dotyczy również kotłów na paliwo stałe pobierających powietrze do spalania z zewnątrz budynku oraz urządzeń w szczelnych pomieszczeniach.
Niniejszy dokument nie dotyczy znaczących zagrożeń, niebezpiecznych sytuacji oraz zdarzeń dotyczących kotłów grzewczych użytkowanych zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie z warunkami określonymi w dokumentacji technicznej kotła (patrz Rozdział 4). Kotły mogą pracować z ciągiem naturalnym lub wymuszonym. Podawanie paliwa może działać ręcznie lub automatycznie. Kotły mogą pracować w trybie bez kondensacji lub z kondensacją.
UWAGA 1 Niniejszy dokument dotyczy kotłów objętych zakresem Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE lub nie objętych Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE (kotły z ręcznym podawaniem paliwa i ciągiem naturalnym).
UWAGA 2 Przy niskich temperaturach istnieje ryzyko zamarznięcia kondensatu na jego odwodnieniu.
Niniejszy dokument zawiera wymagania i metody badań dotyczące bezpieczeństwa, wydajności spalania, charakterystyk pracy, oznakowania i konserwacji kotłów grzewczych. Obejmuje również wszystkie urządzenia zewnętrzne, mające wpływ na systemy bezpieczeństwa (np. Zabezpieczenie przed cofaniem się płomienia, zintegrowany zbiornik paliwa).
Dokument ten dotyczy wyłącznie kotłów, które zawierają palniki jako całość. Dokument dotyczy połączenia korpusu kotła z palnikiem na paliwo stałe zgodnie z normą EN 15270:2007 jako całości, wyłącznie gdy jest on badany zgodnie z niniejszym dokumentem jako całość.
Kotły grzewcze zgodne z niniejszym dokumentem projektowane są do instalacji c.o., w których nośnikiem ciepła jest woda, a maksymalna dopuszczalna temperatura wynosi 110 °C i które mogą pracować przy maksymalnym dopuszczalnym ciśnieniu roboczym 6 bar. W przypadku kotłów grzewczych z wbudowanym lub dołączonym podgrzewaczem wody (zasobnikowym lub przepływowym) niniejszy dokument dotyczy tylko tych części podgrzewacza wody, które z konieczności podlegają warunkom pracy kotła grzewczego (część grzewcza).
Niniejszy dokument nie dotyczy:
- kotłów grzewczych i innych urządzeń grzewczych, które są również przeznaczone do bezpośredniego ogrzewania miejsca ustawienia, również zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1185 / UE;
- sprzętu do gotowania;
- projektów i wykonania zewnętrznych urządzeń do magazynowania i transportu paliwa przed urządzeniami zabezpieczającymi kotła;
- kotłów na słomę z ręcznym załadunkiem;
- urządzeń CHP (skojarzona gospodarka energetyczna).
Niniejszy dokument określa niezbędną terminologię dotyczącą kotłów grzewczych na paliwo stałe, wymagania dotyczące sterowania i bezpieczeństwa, wymagania projektowe, wymagania techniczne dotyczące ogrzewania (z uwzględnieniem wymagań środowiskowych) oraz badania, a także wymagania dotyczące oznakowania.
Niniejszy dokument nie dotyczy kotłów grzewczych, które zostały przebadane przed datą jego opublikowania jako EN (Normy Europejskiej).
W celu oceny spełnienia wymagań niniejszej normy, można wykorzystać wyniki badań wykonanych według poprzednich wersji tej normy.
UWAGA 3 Dokument ten może służyć jako odniesienie do oceny bezpieczeństwa dla kotłów> 500 kW.
Niniejszy dokument dotyczy wszystkich znaczących zagrożeń związanych z maszynami, niebezpiecznych sytuacji i zdarzeń związanych z kotłami na paliwo stałe, które są używane zgodnie z przeznaczeniem i w warunkach zawierającymi możliwe przewidywalne zagrożenia, z wyjątkiem zagrożeń związanych z hałasem. (...)

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 303-5:2021-09 - wersja angielska
Tytuł Kotły grzewcze -- Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW -- Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie
Data publikacji 20-09-2021
Liczba stron 100
Grupa cenowa X
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 316, Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
Wprowadza EN 303-5:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN 303-5:2012 - wersja polska, PN-EN 303-5:2012 - wersja angielska, PN-EN 303-5:2012 - wersja niemiecka
ICS 01.040.91, 91.140.10