PN-EN 303-5:2012 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 303-5:2021-09 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Kotły grzewcze -- Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW -- Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie

Zakres

Niniejsza norma dotyczy kotłów grzewczych o nominalnej mocy cieplnej do 500 kW oraz ich urządzeń zabezpieczających, przewidzianych wyłącznie do opalania paliwami stałymi, które będą eksploatowane zgodnie z ustaleniami producenta.

Niniejsza norma dotyczy istotnych zagrożeń, niebezpiecznych sytuacji i zdarzeń, które mogą wystąpić podczas eksploatacji kotłów grzewczych zgodnie z ich przeznaczeniem i przewidzianych przez producenta (patrz Rozdział 4).

Kotły grzewcze mogą być eksploatowane przy ciągu naturalnym lub z zastosowaniem wentylatora. Zasyp paliwa do kotłów może być ręczny lub automatyczny.

UWAGA Niniejsza Norma Europejska dotyczy kotłów grzewczych objętych a także nie objętych zakresem stosowania dyrektywy Bezpieczeństwa Maszyn 2006/42/WE.

W niniejszej normie podano wymagania i procedury badań dotyczące bezpieczeństwa, jakości spalania, charakterystyk eksploatacyjnych, oznakowania i konserwacji kotłów grzewczych a także całego osprzętu wpływającego na systemy bezpieczeństwa (np. zabezpieczeń przed cofaniem płomienia, zespolonego zasobnika paliwa).

Niniejsza norma dotyczy tylko kotłów grzewczych z palnikiem, który stanowi zespół zintegrowany z kotłem. Normę należy stosować do zespołów składających się z korpusu kotła i palnika zgodnego z EN 15270, tylko wtedy gdy ten zespół będzie badany według niniejszej normy.

Kotły według niniejszej normy są przeznaczone do ogrzewania w instalacjach grzewczych, w których nośnikiem ciepła jest woda o maksymalnej dopuszczalnej temperaturze do 110 °C i które będą eksploatowane przy maksymalnym dopuszczalnym ciśnieniu roboczym do 6 bar. Niniejsza norma dotyczy kotłów grzewczych z wbudowanym lub zewnętrznym podgrzewaczem wody (zasobnikowym lub przepływowym) i tylko tych zespołów podgrzewaczy wody, które zawsze podlegają warunkom eksploatacji kotła grzewczego (jego części grzewczej).

Niniejsza norma nie dotyczy:

― kotłów grzewczych i innych urządzeń grzewczych, które zaprojektowano tak, aby także bezpośrednio ogrzewały pomieszczenia, w których zostały zainstalowane;

― urządzeń do gotowania;

― projektów i konstrukcji zewnętrznych magazynów paliwa i automatycznych podajników paliwa znajdujących się przed urządzeniami zabezpieczającymi kotła grzewczego;
― urządzeń ze szczelną komorą spalania;
― kotłów kondensacyjnych.
W niniejszej normie podano niezbędne definicje dotyczące kotłów grzewczych opalanych paliwami stałymi, wymagania dotyczące urządzeń regulacyjnych i zabezpieczających oraz konstrukcyjnych, wymagania dotyczące techniki grzewczej (z uwzględnieniem wymagań dotyczących ochrony środowiska) i ich badania oraz oznakowanie.
Niniejsza norma nie dotyczy kotłów grzewczych, które były badane przed datą jej opublikowania jako EN (Normy Europejskiej).

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 303-5:2012 - wersja polska
Tytuł Kotły grzewcze -- Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW -- Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie
Data publikacji 31-01-2014
Data wycofania 20-09-2021
Liczba stron 82
Grupa cenowa X
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 316, Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
Wprowadza EN 303-5:2012 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 303-5:2002 - wersja polska
ICS 01.040.91, 91.140.10
Zastąpiona przez PN-EN 303-5:2021-09 - wersja angielska