PN-EN 15297:2011 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 16968:2015-07 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Biopaliwa stałe -- Oznaczanie pierwiastków śladowych -- As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, V i Zn

Zakres

Ujęto oznaczanie śladowych ilości pierwiastków: arsenu, kadmu, kobaltu, chromu, miedzi, rtęci, manganu, molibdenu, niklu, ołowiu, antymonu, wanadu i cynku we wszystkich biopaliwach stałych. Opisano metody roztwarzania próbek i zaproponowano odpowiednie metody instrumentalne oznaczania w/w pierwiastków w otrzymanych roztworach

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15297:2011 - wersja angielska
Tytuł Biopaliwa stałe -- Oznaczanie pierwiastków śladowych -- As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, V i Zn
Data publikacji 27-05-2011
Data wycofania 21-07-2015
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 144, Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
Wprowadza EN 15297:2011 [IDT]
ICS 75.160.40
Zastąpiona przez PN-EN ISO 16968:2015-07 - wersja angielska