PN-EN 15149-1:2011 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 17827-1:2016-07 - wersja angielska

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN
Biopaliwa stałe -- Oznaczanie rozkładu wielkości ziaren -- Cześć 1: Metoda przesiewania oscylacyjnego przy użyciu sit o szczelinie 1 mm lub większej

Zakres

Opisano metodę oznaczania rozkładu wielkości ziaren biopaliwa sypkiego z zastosowaniem poziomego przesiewacza oscylacyjnego. Określono stosowanie do sypkich niesprasowanych paliw o nominalnym górnym uziarnieniu 1mm i większym tj. zrębki, wióry drzewne, rozdrobnione paliwa z odpadów drzewnych, pestki z oliwek itp. Zdefiniowano nominalne górne uziarnienie jako szczelinę sita przez którą przechodzi przynajmniej 95% masy próbki. Nie uwzględniono ręcznego przesiewania, ponieważ nie ma danych które umożliwiłyby miarodajne porównanie wyników ręcznego przesiewania z opisanym przesiewaniem automatycznym

* wymagane pola

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 15149-1:2011 - wersja angielska
Tytuł Biopaliwa stałe -- Oznaczanie rozkładu wielkości ziaren -- Cześć 1: Metoda przesiewania oscylacyjnego przy użyciu sit o szczelinie 1 mm lub większej
Data publikacji 21-02-2011
Data wycofania 05-07-2016
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 144, Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
Wprowadza EN 15149-1:2010 [IDT]
Zastępuje PKN-CEN/TS 15149-1:2007 - wersja angielska
ICS 75.160.40
Zastąpiona przez PN-EN ISO 17827-1:2016-07 - wersja angielska