PN-ISO 3310-1:2000 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Sita kontrolne -- Wymagania techniczne i badania -- Sita kontrolne z tkaniny z drutu

Zakres

Określono wymagania techniczne i odpowiadające im metody badania sit kontrolnych wykonanych z tkaniny z drutu o wymiarach oczek od 125 mm do 20 mikrom, zgodnych z PN-ISO 565:2000

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 3310-1:2000 - wersja polska
Tytuł Sita kontrolne -- Wymagania techniczne i badania -- Sita kontrolne z tkaniny z drutu
Data publikacji 27-11-2000
Data wycofania 04-05-2005
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 249, Analizy Chemicznej
Wprowadza ISO 3310-1:1990 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 10836:1996 - wersja polska
ICS 19.120