PN-EN 15595:2019-03 - wersja angielska

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN
Kolejnictwo -- Hamowanie -- Ochrona przed blokowaniem kół

Zakres

W niniejszym dokumencie określono kryteria odbioru i zatwierdzenia typu urządzeń przeciwpoślizgowych (WSP). Określono także kryteria zastosowania tych urządzeń w różnych rodzajach pojazdów i w różnych warunkach eksploatacyjnych, jak również podano wymagania dotyczące urządzeń do monitorowania obrotów kół (WRM). Wymagania dotyczą projektowania, badań i oceny jakości urządzeń przeciwpoślizgowych i urządzeń do monitoringu obrotów kół oraz elementów tych urządzeń. Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do pojazdów na kołach z oponami gumowymi lub pojazdów wyposażonych w hamulce hydrauliczne.

* wymagane pola

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 15595:2019-03/AC:2021-03E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15595:2019-03 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Hamowanie -- Ochrona przed blokowaniem kół
Data publikacji 12-03-2019
Liczba stron 107
Grupa cenowa XA
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 15595:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15595+A1:2011 - wersja angielska
ICS 45.060.01
Elementy dodatkowe PN-EN 15595:2019-03/AC:2021-03E