PN-EN 15595+A1:2011 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 15595:2019-03 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Kolejnictwo -- Hamowanie -- Urządzenia przeciwpoślizgowe

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono minimalne kryteria odbioru/homologacji typu nowego systemu urządzeń zabezpieczających przed poślizgiem kół i wdrożenia go do eksploatacji w pojazdach i na liniach, jak również podano wymagania dotyczące monitorowania obrotów koła. Dotyczą one projektowania, badań i oceny jakości urządzeń przeciwpoślizgowych i ich komponentów. Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do urządzeń przeciwpoślizgowych układów hamulców pneumatycznych we wszystkich typach pojazdów i dla wszystkich stosowanych szerokości toru kolejowego. Wymagania ogólne niniejszej normy mogą mieć również odniesienie do innych typów układów hamulcowych i innych rodzajów pojazdów kolejowych. Urządzenia są przeznaczone do kontroli poślizgu kół pojazdów szynowych powstających podczas hamowania w warunkach pogorszonej przyczepności w celu ochrony kół przed uszkodzeniami i zminimalizowania drogi hamowania w warunkach pogorszonej przyczepności poprzez optymalizację możliwej do wykorzystania przyczepności pomiędzy kołem i szyną. Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do następujących kategorii pojazdów: 1) tramwajów; 2) pojazdów szynowych o lekkiej konstrukcji; 3) pojazdów metra na kołach ze stali; 4) pojazdów metra na kołach ogumionych

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15595+A1:2011 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Hamowanie -- Urządzenia przeciwpoślizgowe
Data publikacji 30-11-2011
Data wycofania 12-03-2019
Liczba stron 68
Grupa cenowa V
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 15595:2009+A1:2011 [IDT]
Dyrektywa 2008/57/EC
Zastępuje PN-EN 15595:2009 - wersja angielska
ICS 45.060.01
Zastąpiona przez PN-EN 15595:2019-03 - wersja angielska