PN-EN 15663+A1:2019-02 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Kolejnictwo -- Masy pojazdu

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej zdefiniowano zestaw mas pojazdu w odniesieniu do określanych wymagań dotyczących projektowania, testowania, odbioru, oznakowania, dostawy i eksploatacji pojazdów kolejowych. W niniejszej Normie Europejskiej zdefiniowano następujące masy:
– martwą masę;
– masę projektową w gotowości do eksploatacji;
– masę projektową przy normalnym obciążeniu użytkowym;
– masę projektową przy wyjątkowym obciążeniu użytkowym;
– masę operacyjną w gotowości do eksploatacji;
– masę operacyjną przy normalnym obciążeniu użytkowym.
Masy pojazdu zostały zdefiniowane w odniesieniu do całego pojazdu, ale można je również stosować do konkretnego układu lub elementu. Specyfikacja wartości tolerancji stosowanych do mas nie znajduje się w zakresie tej normy. Tolerancje mogą być wymagane w normalnych warunkach. Dodatkowe obciążenia spowodowane czynnikami środowiskowymi, np. śniegiem oraz zatrzymaniem lub absorpcją wody deszczowej, nie znajdują się w zakresie niniejszej Normy Europejskiej.

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15663+A1:2019-02 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Masy pojazdu
Data publikacji 22-02-2019
Liczba stron 35
Grupa cenowa Q
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 15663:2017+A1:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15663:2017-09 - wersja angielska
ICS 01.040.45, 45.060.01