PN-EN 50463-5:2018-01 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Zastosowania kolejowe -- Pomiar energii na pokładzie pociągu -- Część 5: Ocena zgodności

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wytyczne oceny zgodności dla nowo wyprodukowanego Systemu Pomiaru Energii (EMS) instalowanego w jednostce trakcyjnej. Obejmuje ona ocenę zgodności integralności i ocenę zgodności instalacji systemu. Dodatkowo, w niniejszym dokumencie określono procedury oceny zgodności dotyczące wymiany urządzenia i elementu pomocniczego (np. ze względu na uszkodzenie w czasie eksploatacji) oraz okresowej weryfikacji w celu potwierdzenia, że ocena zgodności EMS pozostaje ważna.
W niniejszej Normie Europejskiej nie uwzględniono elementów odnoszących się do aspektów oceny zgodności innych niż przegląd konstrukcji i warunki techniczne badań dotyczących określonych wyrobów, procesów i usług. W konsekwencji niniejsza część nie usuwa, nie zmienia ani nie interpretuje wymagań podstawowych dotyczących procedur oceny zgodności i słownictwa określonego w EN/ISO/IEC 17 000.
Niniejsza Norma Europejska nie obejmuje schematów oceny zgodności, które, zgodnie z Przepisami Wewnętrznymi CENELEC, są w kompetencji komitetu polityki ISO „Komitetu ds. Oceny Zgodności” (ISO/CASCO).

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50463-5:2018-01 - wersja angielska
Tytuł Zastosowania kolejowe -- Pomiar energii na pokładzie pociągu -- Część 5: Ocena zgodności
Data publikacji 24-01-2018
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 61, Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
Wprowadza EN 50463-5:2017 [IDT]
Dyrektywa 2008/57/EC
Zastępuje PN-EN 50463-5:2013-06 - wersja angielska
ICS 45.060.10