PN-EN 50463-4:2018-01 - wersja angielska

Bez VAT: 309,90  PLN Z VAT: 381,18  PLN
Zastosowania kolejowe -- Pomiar energii na pokładzie pociągu -- Część 4: Komunikacja

Zakres

Niniejsza Norma Europejska dotyczy komunikacji pokładowej oraz komunikacji pomiędzy pokładem i jednostką stacjonarną, tj. obejmuje przekazywanie danych przy zastosowaniu cyfrowych interfejsów:
a) pomiędzy funkcjami realizowanymi wewnątrz Systemu Pomiaru Energii (EMS);
b) pomiędzy funkcją EMS i innymi podsystemami pokładowymi;
c) pomiędzy EMS i jednostkami stacjonarnymi.
Pokładowa transmisja danych wewnątrz EMS obejmuje wymianę danych pomiędzy funkcjami EMS oraz wymianę danych pomiędzy EMS i innymi urządzeniami pokładowymi, gdzie wymiana danych odbywa się przy zastosowaniu specyfikacji protokółu dla przydzielonego fizycznego interfejsu lub przez wspólną sieć komunikacyjną.
Komunikacja pomiędzy pokładem i jednostkami stacjonarnymi obejmuje bezprzewodową transmisję danych pomiędzy Systemem Przetwarzania Danych (DHS) i serwerem stacjonarnym.
Ponadto, w niniejszym dokumencie uwzględniono wymagania dotyczące oceny zgodności.

* wymagane pola

Bez VAT: 309,90  PLN Z VAT: 381,18  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50463-4:2018-01 - wersja angielska
Tytuł Zastosowania kolejowe -- Pomiar energii na pokładzie pociągu -- Część 4: Komunikacja
Data publikacji 24-01-2018
Liczba stron 167
Grupa cenowa XC
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 61, Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
Wprowadza EN 50463-4:2017 [IDT]
Dyrektywa 2008/57/EC
Zastępuje PN-EN 50463-4:2013-06 - wersja angielska
ICS 45.060.10