PN-EN 50463-1:2018-01 - wersja angielska

Bez VAT: 70,40  PLN Z VAT: 86,59  PLN
Zastosowania kolejowe -- Pomiar energii na pokładzie pociągu -- Część 1: Postanowienia ogólne

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej opisano podstawową funkcję Systemu Pomiaru Energii (EMS), którą jest pomiar zużycia energii do rozliczeń oraz dostarczenie skompilowanych danych rozliczenia energii (CEBD) do Obsługi Zbierania Danych (DCS). EMS może również być stosowany do innych funkcji takich jak gospodarka energetyczna. Dodatkowo, w niniejszej Normie Europejskiej opisano także podstawową funkcję DCS oraz wzajemne relacje z EMS i systemem rozliczeń.
Niniejsza część EN 50463:
- podaje wymagania dotyczące kompletnego Systemu Pomiaru Energii, jak również wymagania dotyczące wszystkich urządzeń realizujących jedną lub więcej funkcji Systemu Pomiaru Energii;
- ma zastosowanie do nowo wyprodukowanych pokładowych Systemów Pomiaru Energii przeznaczonych dla kolejowych jednostek trakcyjnych, zasilanych napięciami prądu przemiennego i/lub prądu stałego wyszczególnionymi w EN 50163;
- nie ma zastosowania do przenośnych Systemów Pomiaru Energii.

* wymagane pola

Bez VAT: 70,40  PLN Z VAT: 86,59  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50463-1:2018-01 - wersja angielska
Tytuł Zastosowania kolejowe -- Pomiar energii na pokładzie pociągu -- Część 1: Postanowienia ogólne
Data publikacji 24-01-2018
Liczba stron 25
Grupa cenowa M
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 61, Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
Wprowadza EN 50463-1:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50463-1:2013-06 - wersja angielska
ICS 45.060.10