PN-EN 50463-2:2018-01 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Zastosowania kolejowe -- Pomiar energii na pokładzie pociągu -- Część 2: Pomiar energii

Zakres

Niniejsza Norma Europejska obejmuje wymagania dotyczące Funkcji Pomiaru Energii (EMF) pokładowego Systemu Pomiaru Energii (EMS) przeznaczonego do stosowania w jednostkach trakcyjnych w celu pomiaru energii pobieranej bezpośrednio z systemu Sieci Jezdnej lub zwracanej do systemu Sieci Jezdnej.
W niniejszej Normie Europejskiej podano również wymagania dotyczące Funkcji Pomiaru Prądu (np.: czujnika prądu), Funkcji Pomiaru Napięcia (np.: czujnika napięcia) i Funkcji Obliczania Energii (np.: licznika energii).
W niniejszym dokumencie zostały określone również wytyczne Oceny Zgodności dotyczące Funkcji Pomiaru Napięcia, Funkcji Pomiaru Prądu, Funkcji Obliczania Energii oraz Funkcji Pomiaru Energii całkowitej.
Niniejsza norma została opracowana biorąc pod uwagę, że w niektórych zastosowaniach EMF może podlegać metrologicznej kontroli legalizacyjnej. Wszystkie odpowiednie aspekty metrologiczne zostały uwzględnione w niniejszej części.
Na Rysunku 2 pokazano schemat blokowy układu funkcjonalnego EMF. Przedstawione zostały wyłącznie połączenia między blokami funkcjonalnymi wymaganymi w niniejszej normie.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 50463-2:2018-01/AC:2019-01E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50463-2:2018-01 - wersja angielska
Tytuł Zastosowania kolejowe -- Pomiar energii na pokładzie pociągu -- Część 2: Pomiar energii
Data publikacji 24-01-2018
Liczba stron 95
Grupa cenowa X
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 61, Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
Wprowadza EN 50463-2:2017 [IDT]
Dyrektywa 2008/57/EC
Zastępuje PN-EN 50463-2:2013-06 - wersja angielska
ICS 45.060.10
Elementy dodatkowe PN-EN 50463-2:2018-01/AC:2019-01E