PN-EN 62625-1:2014-04 - wersja polska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Elektroniczne wyposażenie kolejowe -- Pokładowy system rejestracji parametrów jazdy -- Część 1: Specyfikacja systemowa

Zakres

Niniejsza część IEC 62625 obejmuje specyfikację pokładowego systemu rejestracji parametrów jazdy, którego funkcją jest zapis danych dotyczących prowadzenia pociągu. Dane dotyczą zarówno działań maszynisty, jak i funkcjonowania systemów pokładowych, w celu wspomagania systematycznego monitorowania bezpieczeństwa jako środka zapobiegającego incydentom i wypadkom.
Dane są zapisywane w sposób odpowiedni do identyfikacji przyczyny i, jeżeli to możliwe skutku, tak aby te dane nadawały się:
- do użycia przy dochodzeniu w razie wypadków i incydentów;
- do monitorowania odpowiednich działań maszynistów.
Procedura badania zgodności będzie zamieszczona w przyszłej normie wieloczęściowej IEC 62625. W niniejszej normie określono wymagania dla uniwersalnego systemu rejestrującego, który ma zastosowanie we wszystkich typach pojazdów szynowych.
Wymagania i obowiązki odnośnie do zarządzania i przechowywania danych, w celu zapewnienia, że ich kompletność jest utrzymywana, kiedy tylko zostały pozyskane z urządzenia rejestrującego, nie są objęte zakresem niniejszej normy.
Zastosowanie niniejszej normy jest pomocne w określaniu odpowiedzialności władzy transportowej i organu nadzoru bezpieczeństwa oraz w ustanawianiu szczegółowych przepisów i rozporządzeń, gdy jest używany ODDRS (pokładowy system rejestracji parametrów jazdy).

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 62625-1:2014-04 - wersja polska
Tytuł Elektroniczne wyposażenie kolejowe -- Pokładowy system rejestracji parametrów jazdy -- Część 1: Specyfikacja systemowa
Data publikacji 17-01-2017
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 61, Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
Wprowadza EN 62625-1:2013 [IDT], IEC 62625-1:2013 [IDT]
ICS 03.220.30, 45.060.01