PN-EN 50629:2016-04 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Sprawność energetyczna transformatorów dużych mocy (Um >36 kV lub Sr ≥ 40 MVA)

Zakres

Niniejsza norma europejska dotyczy nowych trójfazowych i jednofazowych transformatorów o Um > 36 kV i mocy znamionowej ≥ od 5 kVA lub o mocy znamionowej ≥ od 40 MVA niezależnie od Um.
Zakres niniejszej Normy Europejskiej jest następujący:
- Zdefiniowanie odpowiednich kryteriów efektywności energetycznej;
- Ustalenie referencyjnych minimalnych poziomów sprawności dla nowych transformatorów opartych na ocenie efektywności energetycznej europejskiej populacji transformatorów zainstalowanych w ciągu ostatnich 10 lat;
- Zaproponowanie wyższych minimalnych poziomów PEI dla poprawy efektywności energetycznej nowych transformatorów;
- Dostarczenie wskazówek w celu określenia całkowitego kosztu transformacji;
Niniejsza Norma Europejska podaje również formularz do zbierania danych o sprawności transformatorów w celach informacyjnych do przyszłych wskaźników sprawności.
UWAGA 1 Norma ta obejmuje transformatory wymienione w Rozporządzeniu UE 548/2014 i podaje dodatkowe wskazówki dla transformatorów jednofazowych, autotransformatorów, transformatorów wielouzwojeniowych i transformatorów z chłodzeniem OD i OF.
Norma nie obejmuje następujących transformatorów:
- przekładników przeznaczonych do zasilania przyrządów pomiarowych, liczników, przekaźników i innych podobnych aparatów;
- transformatorów z uzwojeniami dolnego napięcia przeznaczonymi do stosowania z prostownikami w celu zasilania DC;
- transformatorów przeznaczonych do bezpośredniego połączenia z pieców;
- transformatorów przeznaczonych do instalacji morskich i pływających;
- transformatorów przewoźnych;
- transformatorów i autotransformatorów przeznaczonych do systemów zasilania kolejowego;
- transformatorów uziemiających, to jest transformatorów mających utworzyć punkt neutralny dla potrzeb systemów uziemień;
- transformatorów trakcyjnych montowanych na taborze kolejowym, czyli transformatorów połączonych do sieci trakcyjnej AC lub 120 DC bezpośrednio lub za pośrednictwem przekształtnika, używanych w stałych instalacjach kolejowych;
- transformatorów rozruchowych do rozruchu trójfazowych silników indukcyjnych w celu eliminacji spadków napięcia zasilającego;
- transformatorów probierczych przeznaczonych do obwodów wytwarzających specjalne napięcie lub prąd w celu badania urządzeń elektrycznych;
- transformatorów spawalniczych do stosowania w łukowych urządzeniach spawalniczych lub rezystancyjnych urządzeniach spawalniczych;
- transformatorów w wykonaniu przeciwwybuchowym i do zastosowań górniczych;
- transformatorów do pracy podwodnej na dużej głębokości;
- transformatorów z przekładnią średnie napięcie na średnie napięcie o mocy do 5 MVA;
- dużych transformatorów, gdy zostanie wykazane, że dla konkretnego zastosowania, nie jest technicznie możliwe spełnienie minimalnych wymagań sprawności określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 548/2014;
- dużych transformatorów, które są zamiennikami istniejących dużych transformatorów dla tej samej lokalizacji/instalacji, gdy wymiana nie może być osiągnięta bez ponoszenia nieproporcjonalnie wysokich kosztów związanych z ich transportem i/lub instalacją;
Minimalne wartości PEI dla suchych transformatorów dużej mocy zostały opublikowane w Rozporządzeniu Europejskim i wartości te są zawarte w załączniku A.
UWAGA 2: W celu zachowania spójności, ta sama lista wykluczeń podana w Rozporządzeniu UE N. 548/2014, została również tutaj zamieszczona. W powyższej liście wykluczeń UE niektóre pozycje zostały wykluczone po prostu dlatego, że w tym czasie w CENELEC nie były dostępne odpowiednie wartości PEI. W konsekwencji, gdy taka informacja stanie się dostępna w przyszłości, to może być możliwe podanie odpowiedniego poziomu PEI. W związku z powyższym te poszczególne kategorie są wymienione w punkcie 6, jako nadające się do rozpatrzenia w przyszłości.

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50629:2016-04 - wersja angielska
Tytuł Sprawność energetyczna transformatorów dużych mocy (Um >36 kV lub Sr ≥ 40 MVA)
Data publikacji 04-04-2016
Liczba stron 43
Grupa cenowa S
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 79, Transformatorów Energetycznych
Wprowadza EN 50629:2015 [IDT]
Dyrektywa 548/2014
ICS 29.180
Zastąpiona przez PN-EN 50708-1-1:2020-10 - wersja angielska, PN-EN 50708-3-1:2020-10 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 50629:2016-04/A2:2018-08E, PN-EN 50629:2016-04/A1:2016-09E