PN-EN 60076-3:2014-02 - wersja polska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Transformatory -- Część 3: Poziomy izolacji, próby wytrzymałości elektrycznej i zewnętrzne odstępy izolacyjne w powietrzu

Zakres

Niniejszą Normę Międzynarodową stosuje się do transformatorów zdefiniowanych przez i w zakresie podanym w IEC 60076-1. Podano w niej szczegóły odpowiednich prób wytrzymałości elektrycznych i minimalne poziomy napięć probierczych. Podano zalecane minimalne zewnętrzne odstępy izolacyjne w powietrzu pomiędzy częściami czynnymi i pomiędzy częściami czynnymi a ziemią, kiedy te odstępy nie są określone przez nabywcę.
W przypadku kategorii transformatorów i dławików, które mają własne normy IEC, niniejsza norma ma zastosowanie jedynie w zakresie, w którym została specjalnie powołana w tych innych normach.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60076-3:2014-02 - wersja polska
Tytuł Transformatory -- Część 3: Poziomy izolacji, próby wytrzymałości elektrycznej i zewnętrzne odstępy izolacyjne w powietrzu
Data publikacji 03-02-2017
Liczba stron 60
Grupa cenowa U
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 79, Transformatorów Energetycznych
Wprowadza EN 60076-3:2013 [IDT], IEC 60076-3:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60076-3:2002 - wersja polska, PN-EN 60076-3:2002/Ap1:2004 - wersja polska
ICS 29.180