PN-H-01010-01:1990 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-H-01051:1997 - wersja polska, PN-ISO 6372-1:1996 - wersja polska, PN-EN 23134-1:1993 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Metale -- Klasyfikacja

Zakres

Podano ogólną klasyfikację metali i stopów, ich nazwy i określenia. Ustalono podział metali na żelazo i jego stopy oraz metale nieżelazne i ich stopy. Wprowadzono dalszy podział na żelazo (wysokiej czystości, technicznej czystości) i stopy żelaza (surówki, stale, żeliwa, staliwa, żelazostopy), oraz metale nieżelazne (wysokiej czystości, technicznej czystości - surowe, rafinowane, przetapiane) i stopy metali nieżelaznych (stopy miedzi, aluminium, niklu, srebra, cynku, ołowiu, cyny,...)

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-H-01010-01:1990 - wersja polska
Tytuł Metale -- Klasyfikacja
Data publikacji 31-10-1990
Data wycofania 30-11-2006
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 219, Ciężkich Metali Nieżelaznych
Zastępuje PN-H-01016:1971 - wersja polska, PN-H-01000:1957 - wersja polska
ICS 77.020
Zastąpiona przez PN-EN 23134-1:1993 - wersja polska, PN-ISO 6372-1:1996 - wersja polska, PN-H-01051:1997 - wersja polska