PN-EN 1994-1-1:2008 - wersja polska

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN
Eurokod 4 -- Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych -- Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków

Zakres

Podano zasady stosowane przy projektowaniu zespolonych konstrukcji budynków i obiektów inżynierskich. Eurokod 4 jest zgodny z zasadami i wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa i użytkowalności konstrukcji, których podstawy projektowania i sprawdzania podane są w EN 1990. Eurokod 4 dotyczy tylko wymagań dla nośności, użytkowalności, trwałości i odporności ogniowej konstrukcji zespolonych. Inne wymagania, np. dotyczące izolacji termicznej lub akustycznej nie są uwzględniane

* wymagane pola

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 1994-1-1:2008/Ap1:2010P
View FilePN-EN 1994-1-1:2008/AC:2009P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1994-1-1:2008 - wersja polska
Tytuł Eurokod 4 -- Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych -- Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków
Data publikacji 29-12-2008
Liczba stron 113
Grupa cenowa XA
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 213, Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Betonu
Wprowadza EN 1994-1-1:2004 [IDT]
Zastępuje PN-B-03300:2006 - wersja polska, PN-EN 1994-1-1:2005 - wersja angielska, PN-B-03300:2006/Ap1:2008 - wersja polska
ICS 91.010.30, 91.080.40, 91.080.13
Elementy dodatkowe PN-EN 1994-1-1:2008/Ap1:2010P, PN-EN 1994-1-1:2008/NA:2010P, PN-EN 1994-1-1:2008/AC:2009P