PN-EN 14531-1+A1:2019-01 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Kolejnictwo -- Metody obliczania dróg hamowania do zatrzymania lub do określonej prędkości oraz metody obliczania hamulca postojowego -- Część 1: Algorytmy ogólne z zastosowaniem średniej wartości obliczeniowej dla pociągów lub pojedynczych pojazdów

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej przedstawiono ogólne algorytmy, które mogą być zastosowane do wszystkich rodzajów pociągów, jednostek lub pojedynczych pojazdów, w tym lokomotyw i wagonów pasażerskich dużej prędkości, pojazdów konwencjonalnych i wagonów towarowych. W niniejszej Normie Europejskiej nie określono wymaganej skuteczności hamulca. Norma umożliwia ocenę i/lub porównanie za pomocą obliczeń różnych aspektów skuteczności: dróg hamowania do zatrzymania lub do określonej prędkości, energii rozproszonej, mocy obliczeń sił hamujących i hamulca postojowego. W przypadku wymogu potwierdzenia, sprawdzenia lub oceny skuteczności hamowania zalecane jest przeprowadzenie dokładniejszych obliczeń zgodnie z prEN 14531-2, tj. obliczeń krok po kroku. W niniejszej Normie Europejskiej przedstawiono ogólne przykłady obliczeń sił hamowania dla poszczególnych typów wyposażenia hamulcowego oraz obliczeń drogi hamowania do zatrzymania i hamulca postojowego dla pociągu (patrz Załączniki C i D).

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14531-1+A1:2019-01 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Metody obliczania dróg hamowania do zatrzymania lub do określonej prędkości oraz metody obliczania hamulca postojowego -- Część 1: Algorytmy ogólne z zastosowaniem średniej wartości obliczeniowej dla pociągów lub pojedynczych pojazdów
Data publikacji 09-01-2019
Liczba stron 85
Grupa cenowa X
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 14531-1:2015+A1:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14531-1:2016-02 - wersja angielska
ICS 45.060.01