PN-EN 14531-2:2016-02 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Kolejnictwo -- Metody obliczania dróg hamowania do zatrzymania lub do określonej prędkości oraz metody obliczania hamulca postojowego -- Część 2: Obliczenia krok po kroku dla pociągów lub pojedynczych pojazdów

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej przedstawiono tzw. metodę krok po kroku wykorzystującą sumowanie kroków czasowych, która może być zastosowana do wszystkich rodzajów pociągów, jednostek lub pojedynczych pojazdów, w tym lokomotyw i wagonów pasażerskich dużej prędkości, pojazdów konwencjonalnych i wagonów towarowych. W niniejszej Normie Europejskiej nie określono wymaganych osiągów hamulca. Norma umożliwia obliczenia różnych aspektów osiągów: dróg hamowania do zatrzymania lub do określonej prędkości, wymagań adhezyjnych, obliczeń sił hamowania itp. Niniejsza Norma Europejska umożliwia sprawdzanie metodą obliczeń, skuteczności hamowania do zatrzymania lub do określonej prędkości pociągów dużych prędkości i pociągów konwencjonalnych eksploatowanych na liniach kolei dużych prędkości i kolei konwencjonalnych. Może mieć ona również zastosowanie do szczegółowego badania hamowania do zatrzymania lub do określonej prędkości na każdym etapie projektowania/sprawdzania. Zaproponowana w niniejszej normie metoda oparta jest na liczbowym algorytmie integracji czasowej. Norma opisuje prosty schemat całkowania numerycznego, w celu uzyskania przydatnego prostego przykładu proponowanej metody. Istnieją inne, dokładniejsze algorytmy numeryczne integracji czasu, ale nie wchodzą one w zakres niniejszego normy. Inne metody obliczeń mogą być zastosowane pod warunkiem, że dokładność jest osiągnięta zgodnie z niniejszą Normą Europejską. W niniejszej Normie Europejskiej przedstawiono również przykłady obliczeń dróg hamowania i innych obliczeń dynamicznych, patrz Załącznik B.

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14531-2:2016-02 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Metody obliczania dróg hamowania do zatrzymania lub do określonej prędkości oraz metody obliczania hamulca postojowego -- Część 2: Obliczenia krok po kroku dla pociągów lub pojedynczych pojazdów
Data publikacji 23-02-2016
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 14531-2:2015 [IDT]
Dyrektywa 2008/57/EC
Zastępuje PN-EN 14531-6:2009 - wersja angielska
ICS 45.060.01