PN-EN 12145:2001 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Soki owocowe i warzywne -- Oznaczanie całkowitej suchej substancji -- Metoda grawimetryczna oznaczania ubytku masy w wyniku suszenia

Zakres

Dokument przedstawia metodę oznaczania całkowitej suchej substancji w sokach owocowych i warzywnych. Oznaczanie jest wykonywane przez dokładne wymieszanie próbki z ziemią okrzemkową, suszenie wstępne i suszenie końcowe pod zmniejszonym ciśnieniem. Opisano zasadę metody, analityczną procedurę, sposób obliczania i podawania wyników oraz sprawozdanie z badań. W załącznikach, podano bibliografię dotyczącą metody (załącznik A) i wyniki obliczeń statystycznych uzyskanych na podstawie badań międzylaboratoryjnych (załącznik B)

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12145:2001 - wersja polska
Tytuł Soki owocowe i warzywne -- Oznaczanie całkowitej suchej substancji -- Metoda grawimetryczna oznaczania ubytku masy w wyniku suszenia
Data publikacji 13-12-2001
Data wycofania 09-04-2024
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 38, Przetworów Owocowych i Warzywnych
Wprowadza EN 12145:1996 [IDT]
Zastępuje PN-A-75101-03:1990 - wersja polska
ICS 67.160.20