PN-EN 62740:2015-10 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Analiza przyczyn źródłowych (RCA)

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej przedstawiono podstawowe zasady analizy przyczyn źródłowych (RCA) oraz określono zalecane etapy procesu RCA. W niniejszej Normie Międzynarodowej zidentyfikowano dla technik RCA zbiór cech, które są pomocne w wyborze odpowiedniej techniki. Opisano każdą technikę RCA wraz jej silnymi i słabymi stronami. RCA jest stosowana do analizy zdarzeń będących w zakresie zainteresowań, które już wystąpiły. Z tego względu niniejsza Norma Międzynarodowa obejmuje jedynie analizę a posteriori. Uznaje się, że po adaptacji, niektóre techniki RCA mogą być stosowane proaktywnie podczas projektowania i rozwoju obiektów oraz do analizy przyczynowej podczas oceny ryzyka; jednakże w niniejszej Normie Międzynarodowej skoncentrowano się na analizie zdarzeń, które już wystąpiły. Zgodnie z zamierzeniem, w niniejszej Normie Międzynarodowej wyjaśniane są techniki identyfikacji przyczyn źródłowych. Techniki te nie są przeznaczone do przypisywania odpowiedzialności, co wykracza poza zakres niniejszej Normy Międzynarodowej

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 62740:2015-10 - wersja angielska
Tytuł Analiza przyczyn źródłowych (RCA)
Data publikacji 07-10-2015
Liczba stron 76
Grupa cenowa W
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 9, Niezawodności
Wprowadza EN 62740:2015 [IDT], IEC 62740:2015 [IDT]
ICS 03.120.10, 29.020