PN-EN 61643-21:2004 - wersja polska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Niskonapięciowe urządzenia ograniczające przepięcia -- Część 21: Urządzenia do ograniczania przepięć w sieciach telekomunikacyjnych i sygnalizacyjnych -- Wymagania eksploatacyjne i metody badań

Zakres

Opisano wymagania eksploatacyjne oraz procedury badań dla urządzeń ograniczających przepięcia (SPD), stosowanych w układach ochronnych sieci telekomunikacyjnych i sygnalizacyjnych, na przykład w niskonapięciowych systemach przesyłu danych, głosu oraz w systemach alarmowych narażonych na bezpośrednie i pośrednie skutki wyładowań atmosferycznych lub innych przepięć przejściowych. Podano definicje 31 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61643-21:2004 - wersja polska
Tytuł Niskonapięciowe urządzenia ograniczające przepięcia -- Część 21: Urządzenia do ograniczania przepięć w sieciach telekomunikacyjnych i sygnalizacyjnych -- Wymagania eksploatacyjne i metody badań
Data publikacji 01-07-2004
Liczba stron 56
Grupa cenowa U
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 73, Projektowania i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych o Napięciu Powyżej 1 kV Prądu Przemiennego (1,5 kV Prądu Stałego) oraz Ograniczników Przepięć
Wprowadza EN 61643-21:2001 [IDT], IEC 61643-21:2000 [IDT], IEC 61643-21:2000/COR1:2001 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 61643-21:2002 - wersja angielska
ICS 29.240.10
Elementy dodatkowe PN-EN 61643-21:2004/A2:2013-06E, PN-EN 61643-21:2004/A1:2009E