PN-EN 61643-11:2013-06 - wersja angielska

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN
Niskonapięciowe urządzenia ograniczające przepięcia -- Część 11: Urządzenia ograniczające przepięcia w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia -- Wymagania i metody badań

Zakres

Niniejszą część IEC 61643 stosuje się do urządzeń do ochrony przed skutkami bezpośredniego i pośredniego oddziaływania pioruna lub innych przepięć przejściowych. Urządzenia te są przewidziane do instalowania w sieciach elektroenergetycznych i w innych urządzeniach napięcia przemiennego 50/60 Hz o napięciu znamionowym do 1 000 V (wartości skutecznej). Ustalono charakterystyki techniczne, znormalizowane metody badań i oceny. Urządzenia te zawierają co najmniej jeden nieliniowy element i są przewidziane do ograniczania przepięć i odprowadzania prądów związanych z przepięciami

* wymagane pola

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61643-11:2013-06 - wersja angielska
Tytuł Niskonapięciowe urządzenia ograniczające przepięcia -- Część 11: Urządzenia ograniczające przepięcia w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia -- Wymagania i metody badań
Data publikacji 07-06-2013
Liczba stron 120
Grupa cenowa XA
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 73, Projektowania i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych o Napięciu Powyżej 1 kV Prądu Przemiennego (1,5 kV Prądu Stałego) oraz Ograniczników Przepięć
Wprowadza EN 61643-11:2012 [IDT], IEC 61643-11:2011 [MOD]
Zastępuje PN-EN 61643-11:2006 - wersja polska, PN-EN 61643-11:2006/A11:2007 - wersja angielska
ICS 29.240.10
Elementy dodatkowe PN-EN 61643-11:2013-06/A11:2018-06E