PN-A-75101-03:1990 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12145:2001 - wersja polska, PN-ISO 1026:2000 - wersja polska

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Przetwory owocowe i warzywne -- Przygotowanie próbek i metody badań fizykochemicznych -- Oznaczanie zawartości suchej masy metodą wagową

Zakres

Zasada metody polega na suszeniu próbki do stałej masy w określonych warunkach ciśnienia i temperatury oraz obliczeniu procentowego udziału suchej pozostałości w próbce przed wysuszeniem.

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-75101-03:1990 - wersja polska
Tytuł Przetwory owocowe i warzywne -- Przygotowanie próbek i metody badań fizykochemicznych -- Oznaczanie zawartości suchej masy metodą wagową
Data publikacji 24-05-1990
Data wycofania 13-12-2001
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 38, Przetworów Owocowych i Warzywnych
Wprowadza ISO 1026:1982 [EQV]
Zastępuje PN-A-75104:1985 - wersja polska
ICS 67.080.01
Zastąpiona przez PN-EN 12145:2001 - wersja polska, PN-ISO 1026:2000 - wersja polska