PN-A-86929:1996 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Pobieranie i przygotowanie próbek margaryn do badań chemicznych i fizykochemicznych

Zakres

Podano metody przygotowania próbek margaryn do analiz chemicznych i fizykochemicznych. Ustalono sposób pobierania i przechowywania próbek

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-86929:1996 - wersja polska
Tytuł Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Pobieranie i przygotowanie próbek margaryn do badań chemicznych i fizykochemicznych
Data publikacji 30-10-1996
Data wycofania 19-09-2022
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 92, Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
Zastępuje PN-A-86911:1976 - wersja polska
ICS 67.200.10