PN-A-86911:1976 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-86929:1996 - wersja polska, PN-ISO 661:1995 - wersja polska

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Tłuszcze roślinne jadalne -- Metody badań -- Przygotowanie próbek do analizy

Zakres

Przedmiotem normy jest przygotowanie próbek do analizy jadalnych tłuszczów roślinnych, z próbki laboratoryjnej pobranej wg PN-A/86910.

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-86911:1976 - wersja polska
Tytuł Tłuszcze roślinne jadalne -- Metody badań -- Przygotowanie próbek do analizy
Data publikacji 30-04-1976
Data wycofania 09-12-1999
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 92, Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
Zastępuje PN-A-86911:1960 - wersja polska
ICS 67.200.10
Zastąpiona przez PN-ISO 661:1995 - wersja polska, PN-A-86929:1996 - wersja polska