PN-EN ISO 17994:2014-04 - wersja polska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Jakość wody -- Wytyczne do porównania względnego odzysku mikroorganizmów według dwóch metod ilościowych

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono procedurę oceny przez porównanie dwóch metod o charakterystykach działania określonych zgodnie z ISO/TR 13843, przeznaczonych do ilościowego oznaczania tej samej grupy docelowej lub określonego gatunku mikroorganizmów. Niniejsza Norma Międzynarodowa zapewnia matematyczną podstawę do oceny średniej względnej wydajności dwóch metod ilościowych względem kryteriów wybranych do porównania. Nie przedstawia danych w celu oceny precyzji porównywanych metod. Właściwe jest, aby precyzja metod była oszacowana jako część charakterystyki działania. Niniejsza Norma Międzynarodowa nie przedstawia metod weryfikacji charakterystyki działania metody w pojedynczym laboratorium.

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 17994:2014-04 - wersja polska
Tytuł Jakość wody -- Wytyczne do porównania względnego odzysku mikroorganizmów według dwóch metod ilościowych
Data publikacji 22-11-2016
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 120, Jakości Wody - Badania Mikrobiologiczne i Biologiczne
Wprowadza EN ISO 17994:2014 [IDT], ISO 17994:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 17994:2007 - wersja polska
ICS 07.100.20, 13.060.70