PN-EN 15975-2:2013-12 - wersja polska

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę do spożycia -- Wytyczne dotyczące zarządzania kryzysowego i ryzyka -- Część 2: Zarządzanie ryzykiem

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono zasady dotyczące procesu zarządzania ryzykiem, zmierzające do poprawy integralności systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia.
Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do wszystkich podmiotów gospodarczych i interesariuszy współodpowiedzialnych za bezpieczeństwo dostawy wody do spożycia w całym łańcuchu dostaw od ujęcia do punktu pobrania.

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 15975-2:2013-12/Ap3:2017-04P

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 15975-2:2013-12 - wersja polska
Tytuł Bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę do spożycia -- Wytyczne dotyczące zarządzania kryzysowego i ryzyka -- Część 2: Zarządzanie ryzykiem
Data publikacji 21-12-2016
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 278, Wodociągów i Kanalizacji
Wprowadza EN 15975-2:2013 [IDT]
ICS 13.060.20
Elementy dodatkowe PN-EN 15975-2:2013-12/Ap3:2017-04P