PN-A-79120-06:1990 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Wina i miody pitne -- Przygotowanie próbek i metody badań -- Oznaczanie zawartości cukrów

Zakres

Omówiono 3 metody: Bertranda (manganometryczna - odwoławcza), Lane-Eynona (miareczkowanie wobec błękitu metylowego), Luff-Schoorla (jodometryczna). Zasada polega na redukcji soli miedziowej przez cukry redukujące zawarte w badanej próbce. Norma zawiera 3 załączniki z tablicami przeliczeniowymi

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-79120-06:1990 - wersja polska
Tytuł Wina i miody pitne -- Przygotowanie próbek i metody badań -- Oznaczanie zawartości cukrów
Data publikacji 05-07-1990
Data wycofania 04-10-2006
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny RS SRZ, Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Zastępuje PN-A-79120:1966 - wersja polska, PN-A-75153:1987 - wersja polska
ICS 67.160.10
Elementy dodatkowe PN-A-79120-06:1990/Az1:2002P