PN-A-79120-04:1990 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Wina i miody pitne -- Przygotowanie próbek i metody badań -- Oznaczanie zawartości alkoholu etylowego

Zakres

Omówiono dwa rodzaje metod badań: metoda piknometryczna oparta na pomiarze gęstości destylatu-jako metoda odwoławcza oraz areometryczna jako metoda rutynowa. Podano tablice przeliczeniowe: gęstości na zawartość alkoholu i wskazań areometru Trallesa

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-79120-04:1990 - wersja polska
Tytuł Wina i miody pitne -- Przygotowanie próbek i metody badań -- Oznaczanie zawartości alkoholu etylowego
Data publikacji 05-07-1990
Data wycofania 04-10-2006
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny RS SRZ, Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Zastępuje PN-A-79120:1966 - wersja polska
ICS 67.160.10