PKN-CEN/TR 16227:2015-04 - wersja polska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Ciekłe przetwory naftowe -- Biośrodki smarowe -- Zalecenia dotyczące terminologii i charakterystyki biośrodków smarowych i biobazowych środków smarowych

Zakres

W niniejszym Raporcie Technicznym podano informacje dotyczące biośrodków smarowych oraz zalecenia dla terminologii związanej z biośrodkami smarowymi (i biobazowymi środkami smarowymi). Zalecenia określono w toku dyskusji nad zwyczajowo stosowanymi terminami w tym obszarze.

W niniejszym Raporcie Technicznym również pokrótce opisano aktualne metody badań w związku
z charakterystyką biośrodków smarowych. Przedstawiono zalecenia dla powiązanych norm w obszarze biodegradowalności, funkcjonalności produktu, wpływu na emisję gazów cieplarnianych oraz ilości zużytych surowców odnawialnych i/lub różnej zawartości biobazy wykorzystywanej podczas wytwarzania tych biośrodków smarowych tworzących jedną grupę produktów.

Kryteria Europejskiego Oznakowania Ekologicznego dla Środków Smarowych („EEL”) [2] obejmują terminy, omawiane w niniejszym dokumencie.

UWAGA 1 Europejska Inicjatywa Rynków Pionierskich („LMI”) [3] definiuje termin „biobazowy”, jak przedstawiono w Tablicy 1. Należy mieć na uwadze, że termin „biobazowy” nie oznacza „biodegradowalny”. Ponadto „biodegradowalny” nie oznacza zastosowania surowca „biobazowego”.

UWAGA 2 Dla celów niniejszego Raportu Technicznego termin „% (m/m)” jest używany do wyrażania ułamka masowego.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PKN-CEN/TR 16227:2015-04 - wersja polska
Tytuł Ciekłe przetwory naftowe -- Biośrodki smarowe -- Zalecenia dotyczące terminologii i charakterystyki biośrodków smarowych i biobazowych środków smarowych
Data publikacji 20-04-2015
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 3, Środków Smarowych
Wprowadza CEN/TR 16227:2011 [IDT]
ICS 75.100, 75.120