Kategoria
 1. Szkolenia (2)

Wyniki wyszukiwania dla 'Procedura R2-P2'

Produkty 1 do 50 z 261

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6

Ustaw kierunek malejący
 1. Szkolenie dla Sekretarzy Organów Technicznych

  Szkolenie dla Sekretarzy Organów Technicznych

  Szkolenie skierowane jest do osób, które mają podjąć obowiązki Sekretarza KT/ PK/ KZ, jak również do pełniących już tę funkcję. Zachęcamy również do odbycia tego szkolenia każdego, kto chce pogłębić wiedzę w zakresie zasad opracowywania dokumentów normalizacyjnych na poziomie krajowym, europejskim i międzynarodowym.

  Celem szkolenia jest wprowadzenie kandydatów w zadania Sekretarza OT. W przypadku osób z doświadczeniem w tym zakresie, szkolenie porządkuje i utrwala wiedzę.    

  Szkolenie jest złożone z trzech modułów tematycznych i jest zakończone testem.

  Agenda szkolenia:

  1. Rola i zadania Sekretarza OT

  1.1. Sekretariat KT/KZ/PK i jego umiejscowienie
  1.2. Zadania Sekretarza OT – Procedura Z2-P1
  1.3. Współpraca Sekretarza OT z Przewodniczącym OT i Sektorem
  1.4. Opracowanie dokumentów normalizacyjnych
  1.5. Harmonogramy zadań PZN
  1.5.1. Rodzaje harmonogramów zadań
  1.5.2. Etapy harmonogramów zadań i czas trwania – Instrukcja R2-I4
  1.5.3. Zadania z harmonogramu TN, a zadania ad hoc w PZN
  1.5.4. Powołanie lub weryfikacja składu Grupy Projektowej w PZN
  1.5.5. Przeprowadzanie opiniowania i generowanie zestawień uwag do opiniowanego dokumentu w PZN
  1.5.6. Opracowanie zestawienia uwag do opiniowanego dokumentu na etapie ankietowania (40)
  1.5.7. Przeprowadzanie głosowania w PZN
  1.6. Przegląd PN

  2. Ogólne warunki dostarczania prac normalizacyjnych

  2.1. Ogólne warunki dostarczania prac normalizacyjnych
  2.2. Zarządzenie Prezesa PKN w sprawie zasad finansowania działalności normalizacyjnej
  2.2.1. Wykonawca i Zamawiający
  2.3. Szablony PKN
  2.4. Przepisy wewnętrzne CEN/CENELEC

  3. Współpraca europejska i międzynarodowa

  3.1. Przygotowywanie stanowiska krajowego do projektów norm europejskich - Procedura R2-P2
  3.2. Przygotowywanie stanowiska krajowego do projektów norm międzynarodowych - Procedura Z2-P1
  3.3. Zgłaszanie ekspertów do prac w organach roboczych CEN, CENELE, ISO, IEC – Procedura Z2-P2
  3.4. Realizacja wyjazdów zagranicznych na posiedzenia organów technicznych organizacji normalizacyjnych
  3.5. Organizacja posiedzeń organów technicznych międzynarodowych i europejskich organizacji normalizacyjnych w Polsce

  Liczba ekranów: 75

  Dostęp do szkolenia: 90 dni
  Zalecana przeglądarka internetowa: Google Chrome lub Mozilla Firefox

  Orientacyjny czas szkolenia: 1,5 - 2 h

   

  UWAGA: Aby korzystać ze szkoleń płatnych kupionych w sklepie internetowym PKN musisz posiadać konto w portalu wiedza.pkn.pl. Podczas rejestracji w portalu wiedza.pkn.pl, podany adres e-mail musi być taki sam jak podany podczas składania zamówienia w sklepie.

  Więcej szczegółów dotyczących szkolenia w portalu wiedza.pkn.pl

 2. Szkolenie dla członków i reprezentantów członków Organów Technicznych

  Szkolenie dla członków i reprezentantów członków Organów Technicznych

  Szkolenie skierowane jest do wszystkich uczestników prac normalizacyjnych, a w szczególności do członków i reprezentantów członków KT/ PK/ KZ. Zachęcamy również do dobycia szkolenia każdego, kto chce zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi podstaw normalizacji.

  Szkolenie wyjaśnia zasady funkcjonowania systemu normalizacji w Polsce, w tym wyczerpująco omawia strukturę, relacje i organizację pracy Organów Technicznych PKN.

  Szkolenie jest złożone czterech modułów tematycznych i jest zakończone testem.

   Agenda szkolenia:

  1. Działalność normalizacyjna
  1.1. Normalizacja - definicja, cele
  1.2. Norma - definicja
  1.3. System normalizacji w Polsce
  1.4. Finansowanie działalności normalizacyjnej

  2. Organy Techniczne PKN
  2.1. Kto opracowuje Polskie Normy
  2.2. Relacje poszczególnych stron w procesie tworzenia PN
  2.3. OT - przepisy wewnętrzne
  2.4. OT - definicje
  2.5. OT - różnice
  2.6. Wykaz OT
  2.7. Karta informacyjna OT
  2.8. Powoływanie i odwoływanie OT – Procedura Z2-P3
  2.9. Zadania KT
  2.10. Plan działania OT
  2.11. Program prac
  2.12. Jak włączane są nowe tematy do programu prac

  3. Organizacja pracy KT
  3.1. Osoby funkcyjne w KT
  3.2. Zadania członków KT
  3.3. Organizacja pracy KT w systemie PZN
  3.4. Udostępnianie i opiniowanie dokumentów w PZN
  3.5. Powoływanie i odwoływanie członków KT - Procedura Z2-P3
  3.6. Metody pracy KT
  3.7. Ankieta powszechna
  3.8. Uchwały i decyzje KT, konsens
  3.9. Grupa Projektowa
  3.10. Zadania członków KT
  3.11. Posiedzenia KT (formy posiedzeń)

  4. Współpraca europejska i międzynarodowa
  4.1. Organy techniczne i organy robocze
  4.2. Współpraca z CEN, CENELEC
  4.3. Etapy prac normalizacyjnych CEN, CENELEC
  4.4. Współpraca z ISO i IEC
  4.5. Formy uczestnictwa w pracach TC/SC w ISO, IEC
  4.6. Porozumienie Wiedeńskie i Frankfurckie
  4.7. Dostęp do dokumentacji CEN, CENELEC, ISO, IEC- autoryzacje
  4.8. Zgłaszanie ekspertów

   Liczba ekranów: 78

  Dostęp do szkolenia: 90 dni
  Zalecana przeglądarka internetowa: Google Chrome lub Mozilla Firefox

  Orientacyjny czas szkolenia: 1,5 - 2 h

  UWAGA: Aby korzystać ze szkoleń płatnych kupionych w sklepie internetowym PKN musisz posiadać konto w portalu wiedza.pkn.pl. Podczas rejestracji w portalu wiedza.pkn.pl, podany adres e-mail musi być taki sam jak podany podczas składania zamówienia w sklepie.

  Więcej szczegółów dotyczących szkolenia w portalu wiedza.pkn.pl

 3. PN-B-10027:1993 - wersja polska

  PN-B-10027:1993 - wersja polska
  Norma wycofana

  Pionowe elementy budowlane -- Badania odporności na uderzenia -- Ciała uderzające i ogólna procedura badawcza

  Wprowadza: ISO 7892:1988 [IDT]

 4. PN-EN 100014:2002 - wersja angielska

  PN-EN 100014:2002 - wersja angielska

  Specyfikacja podstawowa -- Procedura CECC średniej procesowej (60 procent granica ufności)

  Wprowadza: EN 100014:1991 [IDT]

 5. PN-EN 1014-1:2012 - wersja polska

  PN-EN 1014-1:2012 - wersja polska

  Środki ochrony drewna -- Kreozot i drewno nasycone kreozotem -- Metody pobierania próbek i analizy -- Część 1: Procedura pobierania próbek kreozotu

  Wprowadza: EN 1014-1:2010 [IDT]

 6. PN-EN 1014-2:2012 - wersja polska

  PN-EN 1014-2:2012 - wersja polska

  Środki ochrony drewna -- Kreozot i drewno nasycone kreozotem -- Metody pobierania próbek i analizy -- Część 2: Procedura otrzymywania próbki kreozotu przeznaczonej do dalszej analizy z drewna nasyconego kreozotem

  Wprowadza: EN 1014-2:2010 [IDT]

 7. PN-EN 10319-2:2006 - wersja angielska

  PN-EN 10319-2:2006 - wersja angielska

  Metale -- Badanie relaksacji naprężeń w próbie rozciągania -- Część 2: Procedura dla modeli połączeń śrubowych

  Wprowadza: EN 10319-2:2006 [IDT]

 8. PN-EN 1101:1999/A1:2005 - wersja angielska

  PN-EN 1101:1999/A1:2005 - wersja angielska
  Norma wycofana

  Wyroby włókiennicze -- Zachowanie podczas palenia -- Zasłony i firanki -- Szczegółowa procedura wyznaczania zapalności pionowo umieszczonych próbek (mały płomień)

  Wprowadza: EN 1101:1995/A1:2005 [IDT]

 9. PN-EN 1101:1999/A1:2006 - wersja polska

  PN-EN 1101:1999/A1:2006 - wersja polska

  Wyroby włókiennicze -- Zachowanie podczas palenia -- Zasłony i firanki -- Szczegółowa procedura wyznaczania zapalności pionowo umieszczonych próbek (mały płomień)

  Wprowadza: EN 1101:1995/A1:2005 [IDT]

 10. PN-EN 1101:1999 - wersja polska

  PN-EN 1101:1999 - wersja polska

  Wyroby włókiennicze -- Zachowanie podczas palenia -- Zasłony i firanki -- Szczegółowa procedura wyznaczania zapalności pionowo umieszczonych próbek (mały płomień)

  Wprowadza: EN 1101:1995 [IDT]

 11. PN-EN 1102:1999 - wersja polska

  PN-EN 1102:1999 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1102:2016-09 - wersja angielska

  Wyroby włókiennicze -- Zachowanie podczas palenia -- Zasłony i firanki -- Szczegółowa procedura wyznaczania rozprzestrzeniania się płomienia na pionowo umieszczonych próbkach

  Wprowadza: EN 1102:1995 [IDT]

 12. PN-EN 1102:2016-09 - wersja angielska

  PN-EN 1102:2016-09 - wersja angielska

  Wyroby włókiennicze -- Zachowanie podczas palenia -- Zasłony i firanki -- Szczegółowa procedura wyznaczania rozprzestrzeniania się płomienia na pionowo umieszczonych próbkach

  Wprowadza: EN 1102:2016 [IDT]

 13. PN-EN 1103:2002 - wersja polska

  PN-EN 1103:2002 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1103:2006 - wersja angielska

  Wyroby włókiennicze -- Zachowanie się podczas palenia -- Wyroby przeznaczone na odzież -- Szczegółowa procedura badania palności

  Wprowadza: EN 1103:1995 [IDT]

 14. PN-EN 1103:2006 - wersja angielska

  PN-EN 1103:2006 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1103:2006 - wersja polska

  Wyroby włókiennicze -- Wyroby przeznaczone na odzież -- Szczegółowa procedura badania palności

  Wprowadza: EN 1103:2005 [IDT]

 15. PN-EN 1103:2006 - wersja polska

  PN-EN 1103:2006 - wersja polska

  Tekstylia -- Wyroby przeznaczone na odzież -- Szczegółowa procedura badania właściwości palnych

  Wprowadza: EN 1103:2005 [IDT]

 16. PN-EN 12162+A1:2009 - wersja angielska

  PN-EN 12162+A1:2009 - wersja angielska

  Pompy do cieczy -- Wymagania bezpieczeństwa -- Procedura prób hydrostatycznych

  Wprowadza: EN 12162:2001+A1:2009 [IDT]

 17. PN-EN 12162:2003 - wersja polska

  PN-EN 12162:2003 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12162+A1:2009 - wersja angielska

  Pompy do cieczy -- Wymagania bezpieczeństwa -- Procedura prób hydrostatycznych

  Wprowadza: EN 12162:2001 [IDT]

 18. PN-EN 12198-2:2005 - wersja angielska

  PN-EN 12198-2:2005 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12198-2:2006 - wersja polska

  Maszyny -- Bezpieczeństwo -- Ocena i zmniejszanie ryzyka wynikającego z promieniowania emitowanego przez maszyny -- Część 2: Procedura pomiaru emisji promieniowania

  Wprowadza: EN 12198-2:2002 [IDT]

 19. PN-EN 12229:2007 - wersja angielska

  PN-EN 12229:2007 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12229:2014-04 - wersja angielska

  Nawierzchnie terenów sportowych -- Procedura przygotowania próbek do badań darni syntetycznej i próbek do przebijania

  Wprowadza: EN 12229:2007 [IDT]

 20. PN-EN 12229:2014-04 - wersja angielska

  PN-EN 12229:2014-04 - wersja angielska

  Nawierzchnie terenów sportowych -- Procedura przygotowania próbek do badań darni syntetycznej i próbek do przebijania

  Wprowadza: EN 12229:2014 [IDT]

 21. PN-EN 12341:2005 - wersja angielska

  PN-EN 12341:2005 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12341:2006 - wersja polska

  Jakość powietrza -- Oznaczanie frakcji PM 10 pyłu zawieszonego -- Metoda odniesienia i procedura badania terenowego do wykazania równoważności stosowanej metody pomiarowej z metodą odniesienia

  Wprowadza: EN 12341:1998 [IDT]

 22. PN-EN 12341:2005 - wersja francuska

  PN-EN 12341:2005 - wersja francuska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1160:2008 - wersja polska

  Jakość powietrza -- Oznaczanie frakcji PM 10 pyłu zawieszonego -- Metoda odniesienia i procedura badania terenowego do wykazania równoważności stosowanej metody pomiarowej z metodą odniesienia

  Wprowadza: EN 12341:1998 [IDT]

 23. PN-EN 12341:2006 - wersja polska

  PN-EN 12341:2006 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12341:2014-07 - wersja angielska

  Jakość powietrza -- Oznaczanie frakcji PM 10 pyłu zawieszonego -- Metoda odniesienia i procedura badania terenowego do wykazania równoważności stosowanej metody pomiarowej z metodą odniesienia

  Wprowadza: EN 12341:1998 [IDT]

 24. PN-EN 12549+A1:2008 - wersja angielska

  PN-EN 12549+A1:2008 - wersja angielska

  Akustyka -- Procedura badania hałasu narzędzi z napędem do montażu łączników -- Metoda techniczna

  Wprowadza: EN 12549:1999+A1:2008 [IDT]

 25. PN-EN 12549:2001 - wersja polska

  PN-EN 12549:2001 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12549+A1:2008 - wersja angielska

  Akustyka -- Procedura badania hałasu narzędzi z napędem do montażu łączników -- Metoda techniczna

  Wprowadza: EN 12549:1999 [IDT]

 26. PN-EN 1265+A1:2009 - wersja angielska

  PN-EN 1265+A1:2009 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1265+A1:2009 - wersja polska

  Bezpieczeństwo maszyn -- Procedura badania hałasu maszyn i urządzeń odlewniczych

  Wprowadza: EN 1265:1999+A1:2008 [IDT]

 27. PN-EN 1265+A1:2009 - wersja polska

  PN-EN 1265+A1:2009 - wersja polska

  Bezpieczeństwo maszyn -- Procedura badania hałasu maszyn i urządzeń odlewniczych

  Wprowadza: EN 1265:1999+A1:2008 [IDT]

 28. PN-EN 1265:2002 - wersja polska

  PN-EN 1265:2002 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1265+A1:2009 - wersja angielska

  Procedura badania hałasu maszyn i urządzeń odlewniczych

  Wprowadza: EN 1265:1999 [IDT]

 29. PN-EN 13744:2005 - wersja angielska

  PN-EN 13744:2005 - wersja angielska

  Nawierzchnie terenów sportowych -- Procedura przyspieszonego starzenia nawierzchni zanurzanych w gorącej wodzie

  Wprowadza: EN 13744:2004 [IDT]

 30. PN-EN 13817:2005 - wersja angielska

  PN-EN 13817:2005 - wersja angielska

  Nawierzchnie terenów sportowych -- Procedura przyspieszonego starzenia nawierzchni poddawanych działaniu gorącego powietrza

  Wprowadza: EN 13817:2004 [IDT]

 31. PN-EN 13979-1+A1:2009 - wersja angielska

  PN-EN 13979-1+A1:2009 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13979-1+A2:2011 - wersja angielska

  Kolejnictwo -- Zestawy kołowe i wózki -- Koła monoblokowe -- Procedura dopuszczenia -- Część 1: Koła kute i walcowane

  Wprowadza: EN 13979-1:2003+A1:2009 [IDT]

 32. PN-EN 13979-1+A2:2011 - wersja angielska

  PN-EN 13979-1+A2:2011 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13979-1:2020-12 - wersja angielska

  Kolejnictwo -- Zestawy kołowe i wózki -- Koła monoblokowe -- Procedura dopuszczenia -- Część 1: Koła kute i walcowane

  Wprowadza: EN 13979-1:2003+A2:2011 [IDT]

 33. PN-EN 13979-1:2004 - wersja niemiecka

  PN-EN 13979-1:2004 - wersja niemiecka
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13979-1+A1:2009 - wersja angielska

  Kolejnictwo -- Zestawy kołowe i wózki -- Koła monoblokowe -- Procedura dopuszczenia -- Część 1: Koła kute i walcowane

  Wprowadza: EN 13979-1:2003 [IDT]

 34. PN-EN 13979-1:2004 - wersja angielska

  PN-EN 13979-1:2004 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13979-1+A1:2009 - wersja angielska

  Kolejnictwo -- Zestawy kołowe i wózki -- Koła monoblokowe -- Procedura dopuszczenia -- Część 1: Koła kute i walcowane

  Wprowadza: EN 13979-1:2003 [IDT]

 35. PN-EN 13979-1:2020-12 - wersja angielska

  PN-EN 13979-1:2020-12 - wersja angielska

  Kolejnictwo -- Zestawy kołowe i wózki -- Koła monoblokowe -- Procedura zatwierdzenia technicznego -- Część 1: Koła kute i walcowane

  Wprowadza: EN 13979-1:2020 [IDT]

 36. PN-EN 13999-1:2006 - wersja angielska

  PN-EN 13999-1:2006 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13999-1:2008 - wersja polska

  Kleje -- Szybka metoda pomiaru właściwości emisyjnych klejów o małej zawartości rozpuszczalników lub nie zawierających rozpuszczalników po naniesieniu na podłoże -- Część 1: Procedura ogólna

  Wprowadza: EN 13999-1:2006 [IDT]

 37. PN-EN 13999-1:2008 - wersja polska

  PN-EN 13999-1:2008 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13999-1:2014-02 - wersja angielska

  Kleje -- Szybka metoda pomiaru właściwości emisyjnych klejów o małej zawartości rozpuszczalników lub nie zawierających rozpuszczalników, po naniesieniu na podłoże -- Część 1: Procedura ogólna

  Wprowadza: EN 13999-1:2006 [IDT]

 38. PN-EN 13999-1:2014-02 - wersja angielska

  PN-EN 13999-1:2014-02 - wersja angielska

  Kleje -- Szybka metoda pomiaru właściwości emisyjnych klejów o małej zawartości rozpuszczalników lub nie zawierających rozpuszczalników, po naniesieniu na podłoże -- Część 1: Procedura ogólna

  Wprowadza: EN 13999-1:2013 [IDT]

 39. PN-EN 1414:1999/A1:2002 - wersja angielska

  PN-EN 1414:1999/A1:2002 - wersja angielska
  Norma wycofana

  Zapięcia samosczepne -- Procedura wielokrotnego działania wykorzystywana w dalszych badaniach

  Wprowadza: EN 1414:1996/A1:2000 [IDT]

 40. PN-EN 1414:1999/A1:2002 - wersja polska

  PN-EN 1414:1999/A1:2002 - wersja polska

  Zapięcia samosczepne -- Procedura wielokrotnego działania wykorzystywana w dalszych badaniach

  Wprowadza: EN 1414:1996/A1:2000 [IDT]

 41. PN-EN 1414:1999 - wersja polska

  PN-EN 1414:1999 - wersja polska

  Zapięcia samosczepne -- Procedura wielokrotnego działania wykorzystywana w dalszych badaniach

  Wprowadza: EN 1414:1996 [IDT]

 42. PN-EN 1439:1999 - wersja polska

  PN-EN 1439:1999 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1439:2005 - wersja angielska

  Butle stalowe, spawane do wielokrotnego napełniania gazem ciekłym ropopochodnym (LPG) -- Procedura kontrolna przed, podczas i po napełnieniu

  Wprowadza: EN 1439:1996 [IDT]

 43. PN-EN 1439:2005 - wersja niemiecka

  PN-EN 1439:2005 - wersja niemiecka

  Wyposażenie i osprzęt LPG -- Butle stalowe, spawane i lutowane do wielokrotnego napełniania gazem ciekłym ropopochodnym (LPG) -- Procedura kontrolna przed, podczas i po napełnieniu

  Wprowadza: EN 1439:2005 [IDT]

 44. PN-EN 1439:2005 - wersja angielska

  PN-EN 1439:2005 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1439:2008 - wersja angielska

  Wyposażenie i osprzęt LPG -- Butle stalowe, spawane i lutowane do wielokrotnego napełniania gazem ciekłym ropopochodnym (LPG) -- Procedura kontrolna przed, podczas i po napełnieniu

  Wprowadza: EN 1439:2005 [IDT]

 45. PN-EN 14742:2015-08 - wersja angielska

  PN-EN 14742:2015-08 - wersja angielska

  Charakterystyka osadów ściekowych -- Laboratoryjna procedura chemicznego kondycjonowania

  Wprowadza: EN 14742:2015 [IDT]

 46. PN-EN 14763:2005 - wersja niemiecka

  PN-EN 14763:2005 - wersja niemiecka

  Butle do gazów -- Wykonane z kompozytów butle wielokrotnego napełniania dla gazów ciekłych ropopochodnych (LPG) -- Procedura sprawdzania przed, w czasie i po napełnieniu

  Wprowadza: EN 14763:2005 [IDT]

 47. PN-EN 14763:2005 - wersja angielska

  PN-EN 14763:2005 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1439:2008 - wersja angielska

  Butle do gazów -- Wykonane z kompozytów butle wielokrotnego napełniania dla gazów ciekłych ropopochodnych (LPG) -- Procedura sprawdzania przed, w czasie i po napełnieniu

  Wprowadza: EN 14763:2005 [IDT]

 48. PN-EN 14794:2005 - wersja niemiecka

  PN-EN 14794:2005 - wersja niemiecka

  Wyposażenie i osprzęt LPG -- Butle aluminiowe do wielokrotnego napełniania gazem ciekłym ropopochodnym (LPG) -- Procedura kontrolna przed, podczas i po napełnieniu

  Wprowadza: EN 14794:2005 [IDT]

 49. PN-EN 14794:2005 - wersja angielska

  PN-EN 14794:2005 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1439:2008 - wersja angielska

  Wyposażenie i osprzęt LPG -- Butle aluminiowe do wielokrotnego napełniania gazem ciekłym ropopochodnym (LPG) -- Procedura kontrolna przed, podczas i po napełnieniu

  Wprowadza: EN 14794:2005 [IDT]

 50. PN-EN 14913:2006 - wersja angielska

  PN-EN 14913:2006 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1439:2008 - wersja angielska

  Butle stalowe, spawane do wielokrotnego napełniania gazem ciekłym ropopochodnym (LPG) -- Alternatywne projektowanie i konstrukcja -Procedura kontrolna przed, podczas i po napełnieniu

  Wprowadza: EN 14913:2005 [IDT]

Produkty 1 do 50 z 261

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6

Ustaw kierunek malejący