PN-EN 13999-1:2006 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13999-1:2008 - wersja polska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Kleje -- Szybka metoda pomiaru właściwości emisyjnych klejów o małej zawartości rozpuszczalników lub nie zawierających rozpuszczalników po naniesieniu na podłoże -- Część 1: Procedura ogólna

Zakres

Opisano typową znormalizowaną metodę oceny potencjalnej emisji substancji lotnych z powłok klejowych po naniesieniu ich na podłoże. Metoda ma zastosowanie tylko w stosunku do klejów "nie zawierających rozpuszczalników" oraz o "małej zawartości rozpuszczalników"

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13999-1:2006 - wersja angielska
Tytuł Kleje -- Szybka metoda pomiaru właściwości emisyjnych klejów o małej zawartości rozpuszczalników lub nie zawierających rozpuszczalników po naniesieniu na podłoże -- Część 1: Procedura ogólna
Data publikacji 18-10-2006
Data wycofania 09-01-2008
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 184, Klejów
Wprowadza EN 13999-1:2006 [IDT]
Zastępuje PN-ENV 13999-1:2002 - wersja angielska
ICS 83.180
Zastąpiona przez PN-EN 13999-1:2008 - wersja polska