PN-ENV 13999-1:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13999-1:2006 - wersja angielska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Kleje -- Szybka metoda pomiaru emisji z klejów o małej zawartości rozpuszczalników lub nie zawierających rozpuszczalników po naniesieniu na podłoże -- Część 1: Procedura ogólna

Zakres

Opisano typową znormalizowaną metodę oceny potencjalnej emisji substancji lotnych z powłok klejowych po naniesieniu ich na podłoże. Metoda ma zastosowanie tylko w stosunku do klejów nie zawierających rozpuszczalników oraz o małej zawartości rozpuszczalników

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ENV 13999-1:2002 - wersja angielska
Tytuł Kleje -- Szybka metoda pomiaru emisji z klejów o małej zawartości rozpuszczalników lub nie zawierających rozpuszczalników po naniesieniu na podłoże -- Część 1: Procedura ogólna
Data publikacji 15-12-2002
Data wycofania 18-10-2006
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 184, Klejów
Wprowadza ENV 13999-1:2001 [IDT]
ICS 83.180
Zastąpiona przez PN-EN 13999-1:2006 - wersja angielska