Wyniki wyszukiwania dla 'pomiary napięcia w miernikach'

Produkty 1 do 50 z 1742

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. ...
 12. 35

Ustaw kierunek rosnący
 1. PN-V-90010:2005 - wersja polska

  PN-V-90010:2005 - wersja polska

  Uzbrojenie i sprzęt marynarki wojennej -- Pomiary skuteczności ekranowania i filtrowania kabli, złączy i korpusów uzbrojenia przed promieniowaniem elektromagnetycznym

  Wprowadza: MIL-STD-1377:1971 [IDT]

 2. PN-T-81002-01:1993 - wersja polska

  PN-T-81002-01:1993 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60835-3-1:2002 - wersja angielska

  Metody pomiarowe urządzeń stosowanych w radiowych systemach transmisji cyfrowej na częstotliwościach mikrofalowych -- Pomiary naziemnych stacji satelitarnych -- Postanowienia ogólne

  Wprowadza: IEC 60835-3-1:1990 [IDT]

 3. PN-T-81001-01:1993 - wersja polska

  PN-T-81001-01:1993 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60835-2-1:2002 - wersja angielska

  Metody pomiarowe urządzeń stosowanych w radiowych systemach transmisji cyfrowej na częstotliwościach mikrofalowych -- Pomiary ziemskich linii radiowych -- Postanowienia ogólne

  Wprowadza: IEC 60835-2-1:1990 [IDT]

 4. PN-T-81000-01:1993 - wersja polska

  PN-T-81000-01:1993 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60835-1-1:2002 - wersja polska

  Metody pomiarowe urządzeń stosowanych w radiowych systemach transmisji cyfrowej na częstotliwościach mikrofalowych -- Pomiary wspólne ziemskich linii radiowych i naziemnych stacji satelitarnych -- Postanowienia ogólne

  Wprowadza: IEC 60835-1-1:1990 [IDT]

 5. PN-T-80011:1970 - wersja polska

  PN-T-80011:1970 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-T-80011:1975 - wersja polska

  Elementy elektroniczne -- Kondensatory poliestrowe foliowe stałe napięcia stałego -- Ogólne wymagania i badania

 6. PN-T-80009:1989 - wersja polska

  PN-T-80009:1989 - wersja polska
  Norma wycofana

  Elementy urządzeń elektronicznych -- Kondensatory z papieru metalizowanego napięcia stałego -- Ogólne wymagania i badania

 7. PN-T-80009:1979 - wersja polska

  PN-T-80009:1979 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-T-80009:1989 - wersja polska

  Elementy urządzeń elektronicznych -- Kondensatory z papieru metalizowanego napięcia stałego -- Ogólne wymagania i badania

 8. PN-T-80009:1971 - wersja polska

  PN-T-80009:1971 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-T-80009:1979 - wersja polska

  Elementy elektroniczne -- Kondensatory z papieru metalizowanego napięcia stałego -- Ogólne wymagania i badania

 9. PN-T-80009:1965 - wersja polska

  PN-T-80009:1965 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-T-80009:1971 - wersja polska

  Urządzenia elektroniczne -- Kondensatory z papieru metalizowanego napięcia stałego -- Wymagania i badania techniczne

 10. PN-T-80003:1984 - wersja polska

  PN-T-80003:1984 - wersja polska
  Norma wycofana

  Elementy urządzeń elektronicznych -- Kondensatory papierowe stałe napięcia stałego -- Ogólne wymagania i badania

 11. PN-T-80003:1977 - wersja polska

  PN-T-80003:1977 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-T-80003:1984 - wersja polska

  Elementy urządzeń elektronicznych -- Kondensatory papierowe stałe napięcia stałego -- Ogólne wymagania i badania

 12. PN-T-80003:1967 - wersja polska

  PN-T-80003:1967 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-T-80003:1977 - wersja polska

  Urządzenia elektroniczne -- Kondensatory papierowe stałe napięcia stałego -- Ogólne wymagania i badania

 13. PN-T-80003:1963 - wersja polska

  PN-T-80003:1963 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-T-80003:1967 - wersja polska

  Urządzenia elektroniczne -- Kondensatory papierowe stałe napięcia stałego -- Wymagania i badania techniczne

 14. PN-T-1302:1949 - wersja polska

  PN-T-1302:1949 - wersja polska
  Norma wycofana

  Prowadzenie linii radiofoni przewodowej na wspólnych słupkach z liniami elektroenergetycznymi niskiego napięcia

 15. PN-T-06513-04:1985 - wersja polska

  PN-T-06513-04:1985 - wersja polska
  Norma wycofana

  Pomiary potencjału redox -- Elektrody wskaźnikowe -- Wymagania i badania

 16. PN-T-06513-03:1989 - wersja polska

  PN-T-06513-03:1989 - wersja polska
  Norma wycofana

  Pomiary potencjału redox -- Przyrządy pomiarowe laboratoryjne -- Ogólne wymagania i badania

  Wprowadza: IEC 60746-1:1982 [EQV]

 17. PN-T-06513-02:1990 - wersja polska

  PN-T-06513-02:1990 - wersja polska
  Norma wycofana

  Pomiary potencjału redox -- Analizatory przemysłowe

  Wprowadza: IEC 60746-1:1982 [EQV]

 18. PN-T-06513-01:1985 - wersja polska

  PN-T-06513-01:1985 - wersja polska
  Norma wycofana

  Pomiary potencjału redox -- Określenia

 19. PN-T-06506:1974 - wersja polska

  PN-T-06506:1974 - wersja polska
  Norma wycofana

  Elektroniczne woltomierze cyfrowe i przetworniki analogowo-cyfrowe napięcia stałego -- Ogólne wymagania i badania

 20. PN-T-05150-06:1991 - wersja polska

  PN-T-05150-06:1991 - wersja polska
  Norma wycofana

  Zalecane metody pomiaru odbiorników telewizyjnych -- Pomiary w warunkach odbiegających od wymagań standardu na sygnał telewizyjny

  Wprowadza: IEC 60107-6:1989 [IDT], HD 567.6 S1:1990 [IDT]

 21. PN-T-05129:1988 - wersja polska

  PN-T-05129:1988 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60512-23-7:2005 - wersja angielska

  Podzespoły elektromechaniczne do sprzętu elektronicznego -- Podstawowe badania i metody pomiarów -- Próby mechaniczne utrzymania przewodów, podatności na wybuch i na działanie chemikaliów, podatności na zapalenie, wytrzymałości na wpływ fal radiowych, badania pojemności, ekranowania i filtrowania, pomiary zakłóceń magnetycznych

 22. PN-T-04830-07:1987 - wersja polska

  PN-T-04830-07:1987 - wersja polska
  Norma wycofana

  Lampy elektronowe -- Kineskopy kolorowe -- Metody pomiaru napięcia modulacji

 23. PN-T-04830-06:1987 - wersja polska

  PN-T-04830-06:1987 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 111000:2002 - wersja polska

  Lampy elektronowe -- Kineskopy kolorowe -- Metoda pomiaru napięcia ogniskującego

 24. PN-T-04830-04:1985 - wersja polska

  PN-T-04830-04:1985 - wersja polska
  Norma wycofana

  Lampy elektronowe -- Kineskopy kolorowe -- Metody pomiaru napięcia odcięcia

 25. PN-T-04811:1971 - wersja polska

  PN-T-04811:1971 - wersja polska
  Norma wycofana

  Lampy elektronowe małej mocy -- Metoda pomiaru napięcia szumów wibracyjnych

 26. PN-T-04810:1971 - wersja polska

  PN-T-04810:1971 - wersja polska
  Norma wycofana

  Lampy elektronowe małej mocy -- Metody pomiaru równoważnego napięcia przydźwięku sieci

 27. PN-T-04602-10:1984 - wersja polska

  PN-T-04602-10:1984 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-T-04602:1992 - wersja polska

  Elementy urządzeń elektronicznych -- Kondensatory stałe -- Próba napięcia udarowego

 28. PN-T-03501:1998 - wersja polska

  PN-T-03501:1998 - wersja polska
  Norma wycofana

  Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Dopuszczalne poziomy -- Ograniczanie wahań napięcia i migotania światła powodowanych przez odbiorniki o prądzie znamionowym większym niż 16 A, w sieciach zasilających niskiego napięcia

 29. PN-T-02000:1956 - wersja polska

  PN-T-02000:1956 - wersja polska
  Norma wycofana

  Lampy elektronowe z termokatodą -- Znamionowe napięcia i natężenia prądu żarzenia

 30. PN-T-01505-11:1974 - wersja polska

  PN-T-01505-11:1974 - wersja polska
  Norma wycofana

  Tranzystory polowe -- Pomiar napięcia przebicia dren-źródło U(BR)DSX

 31. PN-T-01505-10:1974 - wersja polska

  PN-T-01505-10:1974 - wersja polska
  Norma wycofana

  Tranzystory polowe -- Pomiar napięcia przebicia bramka-źródło U(BR)GSS

 32. PN-T-01505-09:1974 - wersja polska

  PN-T-01505-09:1974 - wersja polska
  Norma wycofana

  Tranzystory polowe -- Pomiar napięcia przebicia dren-źródło U(BR)DSS

 33. PN-T-01505-02:1974 - wersja polska

  PN-T-01505-02:1974 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-IEC 747-8:1997 - wersja polska

  Tranzystory polowe -- Pomiar napięcia progowego bramki UGS(TO)

 34. PN-T-01505-01:1974 - wersja polska

  PN-T-01505-01:1974 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-IEC 747-8:1997 - wersja polska

  Tranzystory polowe -- Pomiar napięcia odcięcia bramka-źródło UGS(OFF)

 35. PN-T-01504-71:1979 - wersja polska

  PN-T-01504-71:1979 - wersja polska
  Norma wycofana

  Diody -- Pomiar napięcia przewodzenia UF metodą impulsową

 36. PN-T-01504-69:1978 - wersja polska

  PN-T-01504-69:1978 - wersja polska
  Norma wycofana

  Stabilistory -- Pomiar napięcia stabilizacji Uz metodą impulsową

 37. PN-T-01504-65:1975 - wersja polska

  PN-T-01504-65:1975 - wersja polska
  Norma wycofana

  Stabilistory -- Pomiar napięcia stabilizacji Uz

 38. PN-T-01504-64:1975 - wersja polska

  PN-T-01504-64:1975 - wersja polska
  Norma wycofana

  Stabilistory -- Pomiar współczynnika temperaturowego napięcia stabilizacji alfauz

 39. PN-T-01504-60:1975 - wersja polska

  PN-T-01504-60:1975 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-T-01504-60:1987 - wersja polska

  Diody -- Pomiar napięcia przewodzenia po przełączeniu impulsowym UFR lub UFM i czasu ustalania się napięcia przewodzenia tfr

 40. PN-T-01504-57:1983 - wersja polska

  PN-T-01504-57:1983 - wersja polska
  Norma wycofana

  Elementy półprzewodnikowe -- Diody -- Pomiar napięcia przewodzenia UF

 41. PN-T-01504-57:1975 - wersja polska

  PN-T-01504-57:1975 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-T-01504-57:1983 - wersja polska

  Diody -- Pomiar napięcia przewodzenia UF

 42. PN-T-01504-46:1976 - wersja polska

  PN-T-01504-46:1976 - wersja polska
  Norma wycofana

  Tranzystory -- Pomiary parametrów szumów

 43. PN-T-01504-01:1987 - wersja polska

  PN-T-01504-01:1987 - wersja polska
  Norma wycofana

  Tranzystory -- Pomiar h21E i napięcia UBE

 44. PN-T-01504-01:1974 - wersja polska

  PN-T-01504-01:1974 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-T-01504-01:1987 - wersja polska

  Tranzystory -- Pomiar h21E i napięcia UBE

 45. PN-S-77500:1992 - wersja polska

  PN-S-77500:1992 - wersja polska
  Norma wycofana

  Badania samochodów -- Pomiary prędkości i intensywności rozpędzania

 46. PN-S-7621:1948 - wersja polska

  PN-S-7621:1948 - wersja polska
  Norma wycofana

  Osłony końcówek samochodowych przewodów elektrycznych niskiego napięcia

 47. PN-S-7620:1948 - wersja polska

  PN-S-7620:1948 - wersja polska
  Norma wycofana

  Osłona końcówek samochodowych przewodów elektrycznych wysokiego napięcia

 48. PN-S-76054:1990 - wersja polska

  PN-S-76054:1990 - wersja polska
  Norma wycofana

  Wyposażenie elektryczne pojazdów samochodowych -- Gniazda stykowe wysokiego napięcia -- Główne wymiary

  Wprowadza: ISO 3553-1:1987 [EQV]

 49. PN-S-76054:1974 - wersja polska

  PN-S-76054:1974 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-S-76054:1990 - wersja polska

  Wyposażenie elektryczne pojazdów samochodowych -- Gniazda stykowe wysokiego napięcia -- Główne wymiary

 50. PN-S-76054:1970 - wersja polska

  PN-S-76054:1970 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-S-76054:1974 - wersja polska

  Wyposażenie elektryczne pojazdów samochodowych -- Gniazda stykowe wysokiego napięcia -- Główne wymiary

Produkty 1 do 50 z 1742

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. ...
 12. 35

Ustaw kierunek rosnący