PN-T-81000-01:1993 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60835-1-1:2002 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Metody pomiarowe urządzeń stosowanych w radiowych systemach transmisji cyfrowej na częstotliwościach mikrofalowych -- Pomiary wspólne ziemskich linii radiowych i naziemnych stacji satelitarnych -- Postanowienia ogólne

Zakres

Warunki pomiaru i metody pomiaru charakterystyk są takie same dla ziemskich linii radiowych i naziemnej stacji satelitarnej, stosujących modulacje cyfrowa. Opisano metody badań ogólnych, które dotyczą systemów o dowolnej przepływności. Podano warunki i metody pomiarów, które powinny być stosowane w celu ustalenia właściwości transmisji cyfrowej przez linie radiowe i urządzeń wchodzących w skład tych linii radiowych. Ustalono postanowienia ogólne.

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-T-81000-01:1993 - wersja polska
Tytuł Metody pomiarowe urządzeń stosowanych w radiowych systemach transmisji cyfrowej na częstotliwościach mikrofalowych -- Pomiary wspólne ziemskich linii radiowych i naziemnych stacji satelitarnych -- Postanowienia ogólne
Data publikacji 05-11-1993
Data wycofania 17-04-2002
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza IEC 60835-1-1:1990 [IDT]
ICS 33.060.30
Zastąpiona przez PN-EN 60835-1-1:2002 - wersja polska