PN-EN 60835-1-1:2002 - wersja polska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Metody pomiarów urządzeń stosowanych w radiowych mikrofalowych systemach transmisji cyfrowej -- Część 1-1: Jednolite metody pomiarów dotyczące systemów linii radiowych i naziemnych stacji satelitarnych -- Postanowienia ogólne

Zakres

Podano szczegółowe opisy dotyczące wybranych metod pomiarowych pozwalające ocenić właściwości radiowych mikrofalowych systemów transmisji cyfrowej. Opisano metody dotyczące systemów o dowolnych przepływnościach stosowane w badaniach "typu" i badaniach "odbiorczych" oraz podczas testów produkcyjnych. Podano definicje 7 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60835-1-1:2002 - wersja polska
Tytuł Metody pomiarów urządzeń stosowanych w radiowych mikrofalowych systemach transmisji cyfrowej -- Część 1-1: Jednolite metody pomiarów dotyczące systemów linii radiowych i naziemnych stacji satelitarnych -- Postanowienia ogólne
Data publikacji 17-04-2002
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza EN 60835-1-1:1992 [IDT], IEC 60835-1-1:1990 [IDT]
Zastępuje PN-T-81000-01:1993 - wersja polska
ICS 33.060.30