PN-EN 60835-3-13:2000 - wersja polska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Metody pomiarów urządzeń stosowanych w radiowych mikrofalowych systemach transmisji cyfrowej -- Pomiary naziemnych stacji satelitarnych -- Systemy VSAT

Zakres

Podano metody pomiarów nadawczo-odbiorczych stacji końcowych z małymi antenami (VSAT) przeznaczonych do transmisji danych, pracujących w sieci o konfiguracji gwiazdy (wiele stacji VSAT sterowanych przez naziemną stację centralną) lub w sieci punkt-punkt

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60835-3-13:2000 - wersja polska
Tytuł Metody pomiarów urządzeń stosowanych w radiowych mikrofalowych systemach transmisji cyfrowej -- Pomiary naziemnych stacji satelitarnych -- Systemy VSAT
Data publikacji 25-04-2000
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza EN 60835-3-13:1996 [IDT], IEC 60835-3-13:1996 [IDT]
ICS 33.060.30